Keresés a Bibliában

8A hite által engedelmeskedett az, akit Ábrahámnak hívnak, hogy elköltözzék arra a helyre, amelyet örökségül kellett kapnia. Elköltözött, bár nem tudta, hová megy.
(Ter 12,1.4)

KNB SZIT STL BD RUF KG