Keresés a Bibliában

11 1A hit pedig alapja annak, amit remélünk, bizonyítéka annak, amit nem látunk.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

11,1 A hitet alapnak mondja a szerző, vagy azért, mert reményünk ezen alapszik, vagy pedig azért, mert jelenvalóvá teszi a jövendő dolgokat, amelyekre figyelmünket irányítja. Ugyanakkor bizonyíték is, mert az igazságról biztosít bennünket, hiszen Isten nem hazudhat, s ha valamit Isten mondott, az igaz.