Keresés a Bibliában

12Majd azt mondtam nekik: »Ha jónak látjátok, adjátok ki béremet; ha nem, hagyjátok!« Erre ők harminc ezüstöt mértek ki béremül. 13Ám az Úr azt mondta nekem: »Vesd az olvasztóba, a dicső bért, amelyre engem becsültek!« Erre vettem a harminc ezüstöt és bedobtam az Úr házának kincstárába.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

11,12 Ilyen keveset ér Szamariának a Júdával való közösség.

11,13 Az »olvasztó« feladata a templomnak adományozott nemesfém összeolvasztása volt.


2»Kelj fel, és menj le a fazekas házába! Ott majd tudtul adom neked igéimet.« 3Lementem tehát a fazekas házába, és íme, az éppen dolgozott a korongon. 8El is jött hozzám Hananeél, nagybátyám fia, az Úr igéje szerint az őrség udvarába, és ezt mondta nekem: ‘Vedd meg hát szántóföldemet, mely Anatótban, Benjamin földjén van, mert tied a birtoklás joga, és téged illet a megváltás; vedd meg magadnak!’ Felismertem, hogy az Úr szava az. 9Megvettem tehát Hananeéltől, nagybátyám fiától a szántóföldet, mely Anatótban van, és kimértem neki az ezüstöt: tizenhét ezüstsékelt.

KNB SZIT STL BD RUF KG