Keresés a Bibliában

15Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé,
ivadékod és az ő ivadéka közé:
Ő széttiporja fejedet,
te pedig a sarkát mardosod.«

3Megáldom azokat, akik áldanak téged,
s megátkozom azokat, akik átkoznak téged.
Benned nyer áldást a föld minden nemzetsége.«

18és a te utódodban nyer áldást a föld minden népe, mivel engedelmeskedtél szavamnak!«

5Simeon és Lévi: testvérek ők,
fegyvereik az erőszak edényei.

10El nem vétetik a fejedelmi pálca Júdától,
sem a vezér botja az ő térdei közül,
míg el nem jön az, akié az,
akinek a népek engedelmeskednek.

15Sára azonban tagadta: »Nem nevettem!« – mert félelmében megrettent. De az Úr azt mondta: »Nem úgy van az, te bizony nevettél!«
18Mert ő nagy és igen hatalmas nemzetté lesz, benne nyer áldást a föld minden nemzete.

KNB SZIT STL BD RUF KG