Keresés a Bibliában

28 1Azt mondta továbbá az Úr Mózesnek: 2»Parancsolj Izrael fiainak és mondd nekik: Áldozati ajándékaimat, kenyeremet, kellemes illatú tűzáldozatomat mutassátok be a maguk idejében.
3A következő tűzáldozatokat kell bemutatnotok: Naponkint két egyesztendős hibátlan bárányt, állandó, egészen elégő áldozatul – 4az egyiket reggel mutassátok be, a másikat estefelé –, 5meg egy-egy tized éfa lisztlángot, meghintve egy-egy negyed hín színtiszta olajjal. 6Ez legyen az állandó, egészen elégő áldozat: ezt áldoztátok a Sínai hegyén tűzáldozati kellemes illatul az Úrnak. 7Italáldozatul pedig mutassatok be bárányonként egy negyed hín bort az Úr szent helyén. 8A másik bárányt ugyanígy estefelé mutassátok be: teljesen a reggeli ételáldozat s az ahhoz tartozó italáldozat rendtartása szerint, kellemes illatú tűzáldozatul az Úrnak.
9Szombat napján pedig mutassatok be két egyesztendős hibátlan bárányt, ételáldozatul pedig két tizednyi, olajjal meghintett lisztlángot, továbbá megfelelő italáldozatot. 10Ezt kell bemutatni szombatonként, annak rendje s módja szerint, az állandó, egészen elégő áldozaton felül.
11A hónapok első napján pedig mutassatok be az Úrnak két fiatal bikát a csordából, egy kost, hét egyesztendős hibátlan bárányt egészen elégő áldozatul, 12továbbá bikánként három tized, olajjal meghintett lisztlángot ételáldozatul, kosonként két tized, olajjal meghintett lisztlángot ételáldozatul, 13s bárányonként egy tized, olajjal meghintett lisztlángot ételáldozatul; kellemes illatú, egészen elégő áldozat, tűzáldozat ez az Úrnak. 14Italáldozatul pedig áldozatonként a következő mennyiségű bort kell bemutatni: bikánként egy fél-, kosonként egy harmad-, bárányonként egy negyed hínnyit. – Ez legyen az egészen elégő áldozat minden hónapban, amint azok az esztendő folyamán egymást követik. 15Egy kecskebakot pedig bűnért való áldozatul kell bemutatni az Úrnak, az állandó, egészen elégő áldozaton s a hozzátartozó italáldozaton felül.
16Az első hónapban, a hó tizennegyedik napján az Úr pászkája legyen, 17tizenötödik napján pedig ünnep. Hét napon át kovásztalant kell enni. 18Ezek közül az első nap szent összejövetel legyen: semmiféle szolgai munkát ne végezzetek rajta. 19Tűzáldozatul, egészen elégő áldozatul pedig mutassatok be az Úrnak két fiatal bikát a csordából, egy kost, hét egyesztendős hibátlan bárányt, 20s mindegyikhez ételáldozatot olajjal meghintett lisztlángból, három tizedet mindegyik bikához, két tizedet a koshoz, 21s egy tizedet mindegyik bárányhoz, vagyis a hét bárányhoz, 22továbbá egy kecskebakot bűnért való áldozatul, hogy engesztelést lehessen végezni értetek – 23a reggeli egészen elégő áldozaton felül, amelyet mindenkor be kell mutatnotok. 24Így járjatok el a hét nap minden egyes napján, hogy a tűz táplálása által kellemes illat szálljon fel az Úr felé az egészen elégő áldozatból, s mindegyiknek italáldozatából. 25A hetedik nap ismét szent összejövetel legyen számotokra: semmiféle szolgai munkát ne végezzetek rajta.
26A zsengék napja, amikor a hetek elteltével az új gabonát bemutatjátok az Úrnak, szintén szent összejövetel legyen: semmiféle szolgai munkát ne végezzetek rajta. 27Egészen elégő áldozatul, kellemes illatul pedig mutassatok be az Úrnak két fiatal bikát a csordából, egy kost és hét egyesztendős hibátlan bárányt, 28a hozzájuk tartozó ételáldozatul pedig olajjal meghintett lisztlángot, három tizedet minden bikához, kettőt minden koshoz, 29s egy tizedet minden bárányhoz, mind a hét bárányhoz, továbbá egy kecskebakot, 30amelyet engesztelésül kell levágni – az állandó egészen elégő áldozaton és az ahhoz tartozó ételáldozaton felül. 31Csupa hibátlant mutassatok be, italáldozatukkal együtt.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

28,1 Ez az ún. »felajánlási naptár« tartalmaz minden olyan adományt, amit egy év során Izrael köteles volt felajánlani Istennek.

28,11 Az újhold ünnepéhez ld. Zsolt 81,4; Iz 1,13-14; Óz 2,13.

28,26 Az aratás kezdetén (pünkösd ünnepén) felajánlandó áldozat (Vö. Kiv 34,22).

Előző fejezet Következő fejezet