Keresés a Bibliában

2 1Így szólt továbbá az Úr Mózeshez és Áronhoz: 2»Ki-ki a maga csapata, jelvénye, zászlaja és nagycsaládja szerint táborozzon Izrael fiai közül a szövetség sátra körül.
3Keletre Júda üsse fel sátrait, seregének csapatai szerint; fiainak fejedelme Nahson, Aminádáb fia legyen; 4a törzséből való harcosok száma összesen: hetvennégyezer-hatszáz. 5Mellette táborozzanak az Isszakár törzséből valók; fejedelmük Natanael, Szuár fia legyen; 6harcosainak száma összesen: ötvennégyezer-négyszáz. 7Zebulon törzsében Eliáb, Helon fia legyen a fejedelem; 8a törzséből való harcosok száma összesen: ötvenhétezer-négyszáz. 9Júda táborának megszámláltjai összesen: száznyolcvanhatezer-négyszáz. Ezek induljanak elsőknek csapataik szerint.
10A déli oldalon, Rúben fiainak táborában Eliszúr, Sedeúr fia legyen a fejedelem; 11megszámlált harcosainak száma összesen: negyvenhatezer-ötszáz. 12Mellette táborozzanak a Simeon törzséből valók; fejedelmük Salámiel, Szúrisaddáj fia legyen, 13megszámlált harcosainak száma összesen ötvenkilencezer-háromszáz. 14Gád törzsében Eliászáf, Dúel fia legyen a fejedelem; 15megszámlált harcosainak száma összesen: negyvenötezer-hatszázötven. 16Rúben táborának megszámláltjai, csapataik szerint, összesen: százötvenegyezer-négyszázötven; másodiknak induljanak.
17Aztán szedjék fel a leviták a bizonyság sátrát, tisztük és csapataik szerint; ahogy felállítják, úgy tegyék le is; mindenki a maga helye és rendje szerint vonuljon.
18A nyugati oldalon Efraim fiainak tábora legyen; fejedelmük Elisáma, Ammiúd fia legyen, 19megszámlált harcosaik száma összesen: negyvenezer-ötszáz. 20Mellettük Manassze fiainak törzse; fejedelmük Gamáliel, Fadasszúr fia legyen, 21megszámlált harcosainak száma összesen: harminckétezer-kétszáz. 22Benjamin fiainak törzsében Abidán, Gedeon fia legyen a fejedelem; 23megszámlált harcosainak száma összesen: harmincötezer-négyszáz. 24Efraim táborának megszámláltjai, csapataik szerint, összesen: száznyolcezer-egyszáz; harmadiknak induljanak.
25Az északi részen Dán fiai táborozzanak; fejedelmük Ahiézer, Ammisaddáj fia legyen; 26megszámlált harcosainak száma összesen: hatvankétezer-hétszáz. 27Mellette az Áser törzséből valók üssék fel sátraikat; fejedelmük Fegiel, Okrán fia legyen, 28megszámlált harcosainak száma összesen: negyvenegyezer-ötszáz. 29Naftali törzséből Áhira, Enán fia legyen a fejedelem; 30harcosainak száma összesen: ötvenháromezer-négyszáz. 31Dán táborának megszámláltjai összesen: százötvenhétezer-hatszáz; utolsóknak induljanak.«
32Izrael fiainak száma, miután mindet megszámolták nagycsaládjaik és hadosztályaik csapatai szerint, a következő volt: hatszázháromezer-ötszázötven. 33A levitákat nem számlálták meg Izrael fiai között, mert az Úr úgy parancsolta Mózesnek.
34Egészen úgy is tettek Izrael fiai, ahogy az Úr parancsolta: csapataik szerint táboroztak és nemzetségeik meg nagycsaládjaik szerint indultak.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

2,1 Idealizált táborozási és menetelési rend: középen a szent sátor, körülötte a leviták, majd rendben a többi törzs.

Előző fejezet Következő fejezet