Keresés a Bibliában

19 1Így szólt továbbá az Úr Mózeshez és Áronhoz: 2»A következő áldozati szertartást rendelte el az Úr, mondván: Parancsold meg Izrael fiainak, hogy hozzanak hozzád kifejlett vörös tehenet, amely hibátlan, s amely jármot még nem viselt. 3Ezt aztán adjátok oda Eleazár papnak, ő pedig vitesse ki a táboron kívülre és vágassa le mindenki láttára. 4Aztán mártsa bele ujját a vérébe, és hintsen vele hétszer a sátor ajtaja felé. 5Majd égettesse el mindenki láttára: mind bőrét és húsát, mind vérét és trágyáját vettesse a tűzbe, 6a pap pedig vessen cédrusfát és izsópot meg kétszer festett karmazsin színű fonalat a tűzbe, amely a tehenet emészti. 7Végül aztán mossa meg ruháját és testét, s menjen be a táborba, de tisztátalan legyen estig. 8Aki elégette, szintén mossa meg ruháját és testét és legyen tisztátalan estig. 9Egy tiszta ember pedig szedje össze a tehén hamuját, s öntse egy, a táboron kívül levő tiszta helyre, hogy megőrizzék Izrael fiainak közössége számára, a tisztítóvíz céljára, mert bűnért való áldozatul égett el e tehén. 10Aki a tehén hamvát egybehordta, mossa ki ruháit és legyen tisztátalan estig. Legyen ez Izrael fiai s a közöttük lakó jövevény számára szent, örök törvény.
11Aki emberi holttestet érint, s ezért hét napra tisztátalanná válik, 12azt hintsék meg a harmadik és a hetedik napon ezzel a vízzel, s akkor tisztává válik. Ha a harmadik napon nem hintik meg, a hetediken nem válhat tisztává. 13Mindaz, aki emberi lény holttestét illeti, s e keverékkel meg nem hintik, tisztátalanná teszi az Úr hajlékát, s vesszen el Izraelből; mivel az engesztelő vízzel nem hintette meg magát, tisztátalan legyen, s maradjon rajta tisztátalansága.
14Ez legyen a törvény: ha valaki sátorban hal meg, akkor mindenki, aki belép sátrába, s minden holmi, amely ott van, tisztátalanná válik hét napra; 15ha edény, amelynek nincsen rákötött fedele, szintén tisztátalanná válik. 16Ha valaki a mezőn érinti megölt vagy magától meghalt ember holttestét, csontját vagy sírját, tisztátalanná válik hét napra. 17Vegyenek ilyenkor a bűnért elégetett áldozat hamujából, töltsenek rá egy edényben élővizet, 18s egy tiszta ember mártson bele izsópot és hintse meg vele az egész sátort s minden holmiját, meg az effajta tisztátalanság által tisztátalanná vált embereket, 19s tisztítsa meg ekként a tiszta a tisztátalant a harmadik s a hetedik napon, s az a hetedik napon megtisztul: mossa meg önmagát és ruháját, s aznap estig legyen tisztátalan. 20Ha valaki ezzel a szertartással meg nem tisztítja magát, vesszen el a gyülekezetből, mert tisztátalanná teszi az Úr szentélyét, mivel nem hinteti meg magát a tisztulás vizével. 21Örök törvény legyen ez a parancsolat. Az, aki a vizet hintette, szintén mossa ki ruháit: mindaz, aki a tisztulás vizét érinti, tisztátalan legyen estig. 22Bármit érint a tisztátalan, tisztátalanná teszi, s aki valami ilyesmit érint, tisztátalan legyen estig.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

19,1 A tisztítóvíz készítésének módja igen ősi hagyományra megy vissza. A piros színnek (a vér színe) sok nép tulajdonított démonűző erőt.

19,14 Esetek, amikor a vörös tehén hamva forrásvízzel keverve tisztítóvízként volt használatos.

Előző fejezet Következő fejezet