Keresés a Bibliában

12 1Ekkor Mirjám és Áron Mózes ellen beszéltek az ő etióp felesége miatt 2és azt mondták: »Hát csak Mózes által szólt az Úr? Nemde, hozzánk is éppen úgy szólt!« Amikor az Úr ezt meghallotta – 3Mózes ugyanis szelídebb férfi volt minden embernél, aki a földön lakott –, 4azonnal szólt hozzá meg Áronhoz és Mirjámhoz: »Menjetek ki csak ti hárman a szövetség sátrához.« Amikor aztán kimentek, 5leszállt az Úr egy felhőoszlopban, megállt a sátor ajtajában és szólította Áront meg Mirjámot. Amikor odamentek,

6azt mondta nekik:
»Halljátok beszédem!
Ha valaki közületek prófétája az Úrnak,
annak látomásban jelenek
meg vagy álomban szólok.

7Ám Mózes, az én szolgám nem ilyen:
ő az én egész házamban meghitt,

8mert vele szemtől szembe beszélek,
s ő nyíltan, nem rejtélyekben és jelképekben
látja az Urat.
Miért nem féltetek tehát
gyalázni szolgámat, Mózest?«

9Aztán haragra gerjedve irántuk, elment. 10Amint pedig eltávozott a felhő, amely a sátor felett volt, íme, Mirjám úgy fehérlett a leprától, mint a hó.
Amikor Áron rátekintett és látta, hogy lepra öntötte el, 11azt mondta Mózesnek: »Kérlek, uram, ne ródd fel nékünk ezt a bűnt, amelyet esztelenül elkövettünk, 12ne legyen ez olyan, mint a halott, s mint az idétlen magzat, amelyet anyja méhe elvetél: íme, már fél testét megemésztette a lepra.« 13Erre Mózes az Úrhoz kiáltott: »Isten, kérlek, gyógyítsd meg őt!« 14Azt felelte neki az Úr: »Ha az atyja az arcába köpött volna, nemde legalább hét napig kellene szégyellnie magát? El kell csak különíteni hét napig a táboron kívül, aztán vissza lehet hívni.« 15Kizárták tehát Mirjámot hét napra a táborból és a nép nem indult el arról a helyről, amíg vissza nem hívták Mirjámot. 16Aztán elindult a nép Hácerótból és a Párán-pusztában ütötte fel sátrait.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

12,1 Mirjám és Áron féltékenyek Mózes közvetítő szerepére. Mózes nem védekezik, Isten maga védi meg őt. Mózes nagyobb, mint akármelyik próféta.

12,10 Csak Mirjám kap büntetést, Áron nem.

Előző fejezet Következő fejezet