Keresés a Bibliában

1 1Így szólt az Úr Mózeshez a Sínai pusztában, a szövetség sátrában, a második hónap első napján, az Egyiptomból való kivonulásuk után a második esztendőben: 2»Írjátok össze Izrael fiainak egész közösségét nemzetségük, nagycsaládjuk és nevük szerint: minden férfit, 3a húszévesektől kezdve felfelé mindazokat a férfiakat, akik hadra alkalmasak Izraelben. Azután te és Áron számláljátok meg őket csapataik szerint.
4Legyen azonban mellettetek törzsenként egy-egy olyan férfi, aki feje nemzetsége nagycsaládjának, 5név szerint: Rúbenből Eliszúr, Sedeúr fia; 6Simeonból: Salámiel, Szúrisaddáj fia; 7Júdából Nahson, Aminádáb fia; 8Isszakárból Natanael, Szuár fia; 9Zebulonból Eliáb, Helon fia; 10József fiaiból Efraimból Elisáma, Ammiúd fia, Manasszéból Gamáliel, Fadasszúr fia; 11Benjaminból Abidán, Gedeon fia; 12Dánból Ahiézer, Ammisaddáj fia; 13Áserből Fegiel, Okrán fia; 14Gádból Eliászáf, Dúel fia; 15Naftaliból Áhira, Enán fia.«
16Ezek voltak a nép nemes fejedelmei, mindegyikük fejedelme a maga törzsének és nagycsaládjának, feje Izrael népének. 17Ezeket tehát Mózes és Áron maguk mellé vették, a nép egész közösségét 18pedig összegyűjtötték a második hónap első napján, és megszámláltak származása, nemzetsége és nagycsaládja szerint, fejenként és nevenként mindenkit, a húszesztendősöktől kezdve felfelé, 19úgy, ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek a Sínai pusztájában.
20Rúbennek, Izrael elsőszülöttjének fiai közül származása, nemzetsége és nagycsaládja szerint, nevenként és fejenként, húszesztendőset és annál idősebbet, olyat, aki hadba vonulhatott, összesen 21negyvenhatezer-ötszáz férfit számláltak össze.
22Simeon fiai közül származása, nemzetsége és nagycsaládja szerint, nevenként és fejenként, húszesztendőst és annál idősebbet, olyat, aki hadba vonulhatott, összesen 23ötvenkilencezer-háromszáz férfit számláltak össze.
24Gád fiai közül összeszámláltak származása, nemzetsége, nagycsaládja és neve szerint, húszesztendőst és azon felül levőt, mindenkit, aki hadba vonulhatott, összesen 25negyvenötezer-hatszázötvenet.
26Júda fiai közül származása, nemzetsége, nagycsaládja és neve szerint, húszesztendőst és azon felül levőt, olyat, aki hadba vonulhatott, összesen 27hetvennégyezer-hatszázat számláltak.
28Isszakár fiai közül származása, nemzetsége, nagycsaládja és neve szerint, húszesztendőst és azon felül levőt, olyat, aki hadba vonulhatott, összesen 29ötvennégyezer-négyszázat számláltak.
30Zebulon fiai közül számláltak származása, nemzetsége, nagycsaládja és neve szerint, húszesztendőst és azon felül levőt, olyat, aki hadba vonulhatott, összesen 31ötvenhétezer-négyszázat.
32József fiai közül: Efraim fiai közül számláltak származása, nemzetsége, nagycsaládja és neve szerint, húszesztendőst és azon felül levőt, olyat, aki hadba vonulhatott, összesen 33negyvenezer-ötszázat,
34Manassze fiai közül pedig számláltak származása, nemzetsége, nagycsaládja és neve szerint, húszesztendőst és azon felül levőt, olyat, aki hadba vonulhatott, összesen 35harminckétezer-kétszázat.
36Benjamin fiai közül számláltak származása, nemzetsége, nagycsaládja és neve szerint, húszesztendőst és azon felül levőt, olyat, aki hadba vonulhatott, összesen 37harmincötezer-négyszázat.
38Dán fiai közül számláltak származása, nemzetsége, nagycsaládja és neve szerint, húszesztendőst és azon felül levőt, olyat, aki hadba vonulhatott, összesen 39hatvankétezer-hétszázat.
40Áser fiai közül számláltak származása, nemzetsége, nagycsaládja és neve szerint, húszesztendőst és azon felül levőt, olyat, aki hadba vonulhatott, összesen 41negyvenegyezer-ötszázat.
42Naftali fiai közül számláltak származása, nemzetsége, nagycsaládja és neve szerint, húszesztendőst és azon felül levőt, olyat, aki hadba vonulhatott, összesen 43ötvenháromezer-négyszázat.
44Ezek voltak azok, akiket Mózes és Áron meg Izrael tizenkét fejedelme megszámlált, mindenkit az apja családja szerint. 45Izrael azon fiainak száma, nemzetségeik és nagycsaládjaik szerint, akik húszesztendősök és azon felül levők voltak, s hadba vonulhattak, összesen 46hatszázháromezer-ötszázötven férfi volt.
47A levitákat azonban, nagycsaládjuk törzse szerint nem számlálták meg velük. 48Mert az Úr azt mondta Mózesnek: 49»Lévi törzsét ne számláld meg, őket ne írd össze Izrael fiaival, 50hanem rendeld őket a bizonyság hajlékához, annak minden eszközéhez és minden olyan dolgához, amely a szertartásokhoz tartozik. Ők vigyék a hajlékot és minden eszközét, ők lássák el szolgálatát, s ők táborozzanak a hajlék körül. 51Ha indulni kell, a leviták szedjék szét a hajlékot, ha tábort kell ütni, ők állítsák fel, ha rajtuk kívül álló közelít hozzá, meg kell ölni. 52Izrael fiai közül mindenki a maga csapata, szakasza és serege szerint táborozzék. 53A hajlék körül pedig a leviták üssék fel sátraikat, hogy harag ne zúduljon Izrael fiainak sokaságára, s ők lássák el a bizonyság sátrának tennivalóit.«
54Mindent úgy tettek Izrael fiai, ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

1,1 Papi hagyomány [P]. A családfák beiktatásával azt húzza alá, hogy mindazok, akik később Izrael népének tagjai lettek, részesei a Sínai szövetségkötésnek. A Sínai szövetségből és a törvényből születik meg Izrael, mint egységes nép.

1,20 A héber »ezer« szó jelentett egy bizonyos katonai egységet (vö. ezred) és nagycsaládot is. Rúben esetében (20.v.) a számadatok valószínűleg így értelmezendők: 46 nagycsalád, összesen 500 férfi. Az összlétszám 598 nagycsalád, összesen 5550 fegyverforgató férfi. A 46. vers téves adata félreértésből ered (‘ezred’ – ezer).

Következő fejezet