Keresés a Bibliában

6

1Ne légy barátból társad ellensége,
mert rossz hírnevet és szégyent arat a gonosz,
és minden irigy és kétszínű bűnös.

2Fel ne fuvalkodj lelked gondolatában, mint a bika,
hogy erőd ostobaság folytán le ne törjön;

3felfalja leveleidet, tönkreteszi gyümölcsödet,
és ott maradsz, mint elszáradt fa a pusztában.

4Mert az alávaló lélek tönkreteszi gazdáját,
ellenségei örömére adja,
s a gonoszok sorsára juttatja.

5Szép szó sok jó barátot szerez,
és megengeszteli az ellenségeket;
nyájas beszéd jó embernél bőven adódik.

6Sok emberrel élj egyetértésben,
de bizalmasod ezerből csak egy legyen!

7Ha barátot szerzel, próba árán szerezd,
és ne bízzál meg benne túl hamar;

8mert van, aki jó barát a maga idejében,
de nem áll helyt a szorongatás napján.

9Van barát, aki ellenséggé válik,
olyan barát, aki piacra visz
gyűlölséget, viszályt és szitkot.

10Van barát, aki asztaltárs,
de nem áll helyt a szükség napján.

11A barát, aki bejáratos,
egyenlőnek tartja magát veled,
és adja az urat házad népével szemben;

12amelyik azonban szerény előtted és színedet kerüli,
azzal egyetértő, jó viszonyban lehetsz.

13Tartsd magadat távol ellenségeidtől,
és légy résen barátaiddal szemben!

14A hűséges barát erős menedék,
aki ilyenre akad, kincset talál!

15Az igaz barátnak nincsen mása,
hűsége értékét nem lehet arannyal, ezüsttel mérni!

16A hűséges barát élet és halhatatlanság írja;
azok találják meg, akik félik az Urat.

17Aki féli Istent, jó barátnak is,
mert amilyen ő maga, olyan a barátja is.

18Fiam! Ifjúkorodtól kezdve fogadd el az intést,
akkor vénségedig eléred a bölcsességet.

19Úgy járulj eléje, mint a szántóvető,
akkor várhatod bőséges termését;

20mert egy kevéssé fáradnod kell munkájában,
de csakhamar ehetsz is a gyümölcséből.

21Milyen rögös a bölcsesség útja a balga embereknek!
Nem marad meg rajta az ostoba.

22Mint a súlyos kő, olyan rajtuk a megpróbáltatás,
nem is késnek azt levetni magukról.

23Mert a bölcsesség fegyelme olyan, mint a neve mondja,
és nincsen soknak kinyilvánítva;
de azoknál, akik megismerték, meg is marad,
amíg csak Istent meg nem látják.

24Hallgasd, fiam, és fogadd be az okos útmutatást,
és ne vesd meg tanácsomat!

25Illeszd lábadat bilincseibe,
és nyakadat igájába;

26hajtsd alá válladat és hordozd,
ne und meg gyeplőjét!

27Egész lélekkel járulj eléje,
és minden erődből tarts ki útjain;

28fürkéssz utána, és megnyilvánul előtted,
ha megragadtad, el ne engedd magadtól!

29Mert végül megnyugvást találsz benne,
és gyönyörré válik az számodra.

30Bilincsei erős menedékeddé, szilárd alapoddá lesznek,
kötelékei pedig díszes ruháddá,

31mert az élet ékessége van benne,
és bilincsei üdvös kötelékek.

32Díszruhának öltheted magadra,
és az öröm koronájaként teheted fejedre.

33Ha ügyelsz rám, fiam, tanulsz majd,
ha idefigyelsz, bölcs leszel.

34Ha idehajtod füledet, tudást szerzel;
ha szívesen hallgatsz, bölcs leszel.

35Szegődj a tapasztalt öregek csoportjához,
és kövesd szívesen bölcsességüket,
hogy meghallj minden előadást Istenről,
és el ne szalaszd a jeles mondásokat.

36Ha okos embert látsz, keresd fel korán,
és lábad koptassa ajtaja küszöbét!

37Forgasd elmédben Isten törvényeit,
és parancsaira gondolj szüntelen,
akkor értelmes szívet ad majd neked,
és elnyered a bölcsességet kívánságod szerint.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

6,2 A felfuvalkodás itt a rosszindulatú beszédet jelenti.

6,5 A barátságon sok múlik az ember életében. Sírák fia ezért óv az elhamarkodott barátságoktól. Az igazi barátság tanít meg arra, hogy mit jelentenek ezek a szavak: meghittség, hűség, megbízhatóság (vö. 1 Sám 25,29).

6,18 Az önfegyelem lassanként elvezet a bölcsességre.

6,33 Aki bölcs akar lenni, tanuljon az idősebbek tapasztalatából.

Előző fejezet Következő fejezet