Keresés a Bibliában

5

1Ne bizakodj igaztalan vagyonban,
és ne mondd: »Jut nekem elég a megélhetésre!«
mert mit sem ér az a megtorlás és kísértés idején.

2Ne kövesd szíved vágyait erőd érzetében,

3és ne mondd: »Be hatalmas vagyok!«
vagy: »Bármit is teszek, ki bír velem?«
mert Isten kemény bosszút áll.

4Ne mondd: »Vétkeztem, és mi bántódás ért engem?«
mert a Magasságbeli hosszantűrő megtorló!

5Ha bocsánatot nyertél is bűnödért, ne légy félelem nélkül,
és ne halmozz vétket vétekre;

6ne mondd: »Nagy az Úr irgalma,
és megbocsátja bűneim sokaságát«,

7mert könnyen hajlik irgalomra és haragra egyaránt,
s a bűnösökre haragja várakozik.

8Ne késlekedj megtérni az Úrhoz,
és ne halaszd azt napról napra,

9mert hirtelen eljön haragja,
s a bosszú idején elragad téged.

10Ne törd magad igaztalan gazdagság után,
mert mit sem ér az a kísértés és megtorlás napján!

11Ne szórj minden szélnek,
és ne járj minden úton,
mert minden bűnöst a kétféle nyelvről lehet megismerni.

12Légy állhatatos az Úr útján,
a helyes belátásodban és a tudásban,
akkor nyomon követ a béke és igazság igéje.

13Készséggel hallgasd a szót, hogy megértsd,
és helyes választ adj bölcsességgel.

14Ha értesz hozzá, felelj társadnak,
ha pedig nem, akkor tartsd kezedet szádon,
hogy sületlen beszéden ne érjenek, és meg ne szégyenülj!

15Az okos beszédében becsület és tisztesség van,
az oktalan nyelve azonban romlására szolgál.

16Ne mondják rólad, hogy besúgó vagy;
ne ess nyelved csapdájába, hogy szégyent ne vallj!

17Mert a tolvajra szégyen vár és bűnhődés,
a kétnyelvűre csúfos megbélyegzés,
a besúgóra pedig utálat, gyűlölet és gyalázat!

18Helyesen járj el kicsiben és nagyban egyaránt!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

5,11 A beszéd egyértelműsége és megbízhatósága az emberi együttélés egyik alappillére.

5,11 Utalás a szeleléssel (szélbe szórással) való gabonatisztításra.

5,17 A kétértelmű beszéd ártalmasabb, mint a lopás.

Előző fejezet Következő fejezet