Keresés a Bibliában

47

1Nátán próféta jött ezek után
Dávid napjaiban.

2Mert amint a hájat elválasztják a hústól,
úgy Dávid is kiválóbb volt Izrael fiainál.

3Oroszlánokkal úgy játszott, mint bárányokkal,
és medvékkel úgy bánt, mint a juhok kisbárányaival.

4Már ifjúkorában megölte az óriást,
és elvette népéről a gyalázatot,

5amikor felemelte kezét,
s a parittya kövével leütötte a gőgös Góliátot,

6mert segítségül hívta az Urat, a Mindenhatót,
aki erőt adott jobbjának,
hogy leterítse a bátor harcos férfit,
és felmagasztalja népe szarvát.

7Dicsővé tette őt ekként tízezer között,
és magasztossá tette az Úr áldásaival,
azzal, hogy felajánlotta neki a dicső koronát,

8és letiporta az ellenséget körös-körül,
kiirtotta az ellenséges filiszteusokat
– mind a mai napig –,
és letörte szarvukat örökre.

9Minden tette után magasztalást zengett
a Szentnek és Magasságbelinek dicsőítő szavakkal.

10Teljes szívéből dicsérte az Urat,
szerette Istent, aki őt alkotta,
és erőt adott neki az ellenséggel szemben.

11Énekeseket állított fel az oltár előtt,
és kellemes dallamokat énekeltetett velük.

12Fényt adott az ünnepségeknek,
és szépekké tette az évenként visszatérő ünnepeket
azzal, hogy magasztalták az Úr szent nevét,
és már hajnalban dicsővé tették Isten szentélyét.

13Az Úr megtisztította őt bűneitől,
és felmagasztalta szarvát örökre,
neki adta a jogot a királyságra,
és a dicső trónt Izraelben.

14Bölcs fiú következett utána,
s őérte leverte az ellenség minden hatalmát.

15Békés időben uralkodott Salamon,
mert Isten alávetette minden ellenségét,
hogy házat építsen az ő nevének,
és szentélyt készítsen örök időkre.
Milyen bölcs voltál ifjú korodban!

16Mint a folyó, tele voltál bölcsességgel,
elárasztottad a földet szellemeddel,

17és megtöltötted rejtélyes mondásokkal.
Hírneved eljutott messze szigetekig,
és kedvelt lettél békeszereteted miatt.

18Énekeid, mondásaid, talányaid és megfejtéseid miatt
megcsodáltak az országok.

19Elneveztek az Úr, az Isten nevéről,
akit Izrael Istenének hívnak.

20Úgy gyűjtötted az aranyat, mint a sárgarezet,
és úgy halmoztad az ezüstöt, mint az ólmot,

21de odaadtad ágyékodat asszonyoknak,
és szabadjára éltél testeddel,

22foltot ejtettél hírneveden,
és meggyaláztad ivadékodat,
haragot vontál gyermekeidre,
és bánat követte balgaságodat,

23mert birodalmad kettészakadt,
Efraimból pedig pártütő ország lett.

24De Isten mégsem hagy fel irgalmával,
el nem emészti, tönkre nem teszi alkotásait,
nem irtja ki gyökerestül kiválasztottja ivadékát,
és nem pusztítja el annak nemzetségét, aki szerette az Urat.

25Maradékot hagy meg Jákobnak
és Dávidnak gyökérhajtást belőle.

26Salamon pedig pihenőre tért atyáihoz,

27és maga után hagyta utódát: »a nép balgaságát«,

28Roboámot, aki híján volt az okosságnak,
és elhidegítette magától a népet döntésével,

29aztán Jeroboámot, Nábát fiát,
aki bűnbe vitte Izraelt, és bűnös útra térítette Efraimot.
Bűneik nagyon gyarapodtak,

30a földjüktől nagyon messzire vitték őket,

31és mindenféle gonoszságra adták magukat,
amíg csak el nem érte őket a megtorlás,
és véget nem vetett minden bűnüknek.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

47,1 Nem Dávid király, hanem Nátán próféta neve áll a szakasz élén.

47,9 Dávid elsősorban a kultusz megszervezéséért kap elismerést (1 Krón 15,16-16,43). Dávid birodalma szétesett, ám a liturgia mindmáig összetartja a zsidóságot.

47,14 Salamon bűne ősmintája lett Izrael hitehagyásának.

Előző fejezet Következő fejezet