Keresés a Bibliában

46

1Bátor volt a harcban Józsue, Nún fia,
Mózes utóda a prófétaságban,
nagy volt ő, mint neve is mondja.

2Igen nagy volt Isten választottjainak megmentésében:
leverte az ellenszegülő ellenséget,
hogy örökrészéhez juttassa Izraelt.

3Milyen dicső volt, amikor fölemelte kezét,
és dárdát ragadott a város ellen!

4Volt-e, aki vele szembe tudott szállni?
Hiszen az Úr adta kezébe ellenségeit!

5Intésére nem állt-e meg a nap,
s egy nap olyan lett, mint kettő?

6Segítségül hívta a Magasságbelit, a hatalmast,
amikor ellenségek szorongatták mindenfelől,
és meghallgatta őt a nagy és szentséges Isten
hatalmas jégeső köveivel:

7az ellenséges népre zúdította azt,
és tönkreverte a lejtőn az ellenségeket,

8hadd tudják a népek, milyen hatalmas ő,
hogy nem könnyű Istennel harcolni!
Ő pedig híven követte a Hatalmast,

9jámborságot tanúsított már Mózes napjaiban,
ő és Káleb, Jefóne fia,
amikor állhatatosak voltak az ellenséggel szemben,
visszatartották a népet a bűntől,
és elhallgattatták a gonosz zúgolódást.

10Ezért kettőjüket szemelte ki Isten,
hogy megkímélje őket a hatszázezer gyalogosra váró veszedelemtől,
és elvezesse őket örökrészükbe,
a tejjel-mézzel folyó földre.

11Erőt adott ezért az Úr Kálebnek,
és megmaradt benne az erő öregségéig,
hogy megszállja a magas földet,
utóda is megtartotta az örökrészt,

12hadd lássák Izrael fiai megannyian,
milyen jó a szentséges Istent híven követni.

13A bírák is név szerint, mindazok,
akiknek szíve meg nem romlott,
s akik el nem fordultak az Úrtól:

14legyen áldott az emlékük,
és sarjadjanak ki csontjaik a helyükről!

15Maradjon meg nevük örökre, maradjon fönn fiaik számára
a szent férfiak dicsősége!

16Az Úrnak, Istenének kedveltje, Sámuel,
az Úr prófétája, felállította a királyságot,
és fejedelmeket kent fel népében,

17igazságot tett a gyülekezetben az Úr törvénye szerint,
és Isten meglátogatta Jákobot.
Megbízható prófétának bizonyult,

18hűnek bizonyult igéiben, mert látta a világosság Istenét.

19Ő is kiáltott a mindenható Úrhoz,
amikor az ellenségek mindenfelől körülvették és szorongatták;
ő bemutatta a hibátlan bárány áldozatát,

20az Úr pedig mennydörgött az égből,
hatalmas zengéssel hallatta szavát,

21és tönkreverte az ellenséges fejedelmeket,
s a filiszteusok minden vezérét.

22Életének és korának vége előtt pedig
tanúul hívta az Urat és felkentjét,
hogy »sem pénzt, de még sarut sem fogadott el senkitől sem!«
és nem vádolta őt senki sem.

23Miután pedig elszenderült,
tudtul adta és megmutatta a királynak élete végét,
felemelte szavát a földből jövendőmondásra,
hogy eltörölje a nép bűnét.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

46,1 Sírák fia Mózest és Józsuét is elsősorban prófétának (nem vezérnek és szabadítónak) tekinti.

46,6 A Józsue könyvében idézett győzelmi éneket (Józs 10,6-14) Sírák fia csodaelbeszélésként értelmezi.

46,16 Sámuel jellemzése hasonló Mózeséhez.

46,17 Vö. 1 Sám 3,19-21.

46,23 Vö. 1 Sám 28,6-25.

Előző fejezet Következő fejezet