Keresés a Bibliában

42

1Restelld továbbadni a hallott szót,
és feltárni a titkos beszédet,
akkor megvan benned a helyes szégyenérzés,
és tetszésre találsz minden ember előtt.
De kicsit se szégyelld a következőket,
és senki kedvéért ne vétkezzél:

2a Magasságbeli törvényét és rendelkezését,
az igazságosságot, hogy felmentsd a gonoszt,

3az elszámolást társakkal és utasokkal,
az osztozkodást barátaiddal az örökségen,

4a pontosságot mérlegben és súlyban,
a keresetet, legyen az sok vagy kevés,

5a hasznot adásnál-vevésnél,
a gyermekek gyakori fenyítését,
s a rossz rabszolga hátának véresre verését.

6Hitvány asszony mellett helyén való a pecsét,

7és ahol sok a kéz, tarts mindent zár alatt.
Amit átadsz, számláld és mérd meg,
jegyezz fel minden kiadást és bevételt!

8Ne restelld rendreutasítani a balgát és az ostobát,
az öreget, akit ifjak is elítélnek,
akkor jó nevelésű leszel mindenben,
és elismerést aratsz minden élő szemében!

9Olyan kincs a leány,
amely anyjának álmatlanságot okoz,
és elűzi az álmát a miatta való aggodalom,
hogy lánysorsban meg ne öregedjék,
ha pedig férjnél van, meg ne gyűlöltesse magát;

10hogy meg ne rontsák szüzességében,
és teherbe ne essen az apai házban;
hogy félre ne lépjen férjes állapotában,
és magtalan se maradjon.

11A könnyelmű leányt őrizd gondosan,
hogy szégyenbe ne hozzon az ellenségek előtt
a város megszólása és a nép szóbeszéde miatt,
és gyalázatodra ne legyen a nép sokasága előtt.

12Ne nézd senkinek szépségét,
és ne időzz asszonyok között,

13mert a ruhából jön elő a moly,
s az asszonyból a férfi rosszasága.

14Jobb a férfi keménysége az asszony kedvességénél,
az ocsmány asszony pedig gyalázattá válik.

15Hadd emlékezzem meg az Úr műveiről,
és hadd hirdessem azt, amit láttam!
Az Úr szava által lettek az ő alkotásai.

16Miként a tündöklő nap beragyogja a mindenséget,
úgy telik be az Úr dicsőségével az ő alkotása.

17Nemde az Úr a szentek által
hirdeti minden csodatettét?
A mindenható Úr erőt adott nekik,
hogy megállhassanak dicsősége előtt!

18Kifürkészi a tenger mélységét és az emberek szívét,
átlát az ő furfangjukon,

19mert az Úr minden tudás birtokában van,
és látja az idők jelét,
tudtul adja a múltat és a jövendőt,
és fölfedi a titkok leplét.

20Egy gondolat sem kerüli el figyelmét,
s egy szó sincs rejtve előtte.

21Ékessé tette bölcsessége remekműveit,
aki öröktől fogva örökké van.
Nincs ahhoz sem hozzátenni,

22sem attól elvenni való,
és nem szorul ő senki tanácsára.

23Mily gyönyörű minden műve,
pedig csak szikrányi az, amit látni lehet!

24Mindezek élnek és örökké megmaradnak,
és bármikor szükséges, mindegyik szót fogad neki,

25mind különböznek, egyik a másiktól,
és semmit sem alkotott, ami elégtelen lenne.

26Biztosította mindegyik jóságát,
– ki győzne betelni dicsősége látásával?

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

42,1 Az igazságért kiállni, a kereskedő csalásaival szemben felszólalni nem szégyen.

42,9 A lányos apa legfőbb feladata megőrizni a lányát a félrelépésektől.

42,15 Sírák fia könyvének utolsó egységét himnusz vezeti be a teremtő Isten nagyságáról.

42,15 Isten a szavával alkotta a mindenséget, jónak teremtette, ám az ember képtelen átlátni minden dolog értelmét.

Előző fejezet Következő fejezet