Keresés a Bibliában

40

1Nagy vesződség jutott minden embernek,
és súlyos iga Ádám fiainak!
Attól a naptól fogva, hogy elhagyják anyjuk méhét,
addig a napig, amíg el nem temetik őket
mindenek anyjába,

2gondolatuk és szívük aggodalma,
reményük és várakozásuk a bevégzés napjáig

3– az olyané, aki trónján ül dicsőségben,
és az olyané is, aki porban, hamuban gubbaszt,

4azé, aki bíbort és koronát visel,
és az olyané is, aki durva darócba öltözik –,
nem egyéb, mint harag, féltékenység, gond és habozás,
a halál félelme, folytonos viszály és civakodás.

5Amikor pedig ágyán megpihen,
éjjeli álom zavarja gondolatait,

6alighogy egy múló pillanatra nyugalmat talál,
máris rémképekkel küszködik,

7megzavarodik lelke látomásától,
mintha háború napján menekülnie kellene,
s amikor megmenekül, felébred,
és csodálkozik, hogy nincs mitől félnie.

8Minden élő mellett, az embertől az állatig,
s a bűnösök mellett hétszeresen is,

9ott terem még:
a halál és a vérontás, a viszály és a pallos,
az elnyomás, éhínség, szorongatás és a csapások.

10Mindezek az igaztalanok miatt vannak,
és miattuk lett a vízözön is.

11Mind, ami földből van, visszatér a földbe,
mint ahogy minden víz visszajut a tengerbe.

12Minden vesztegető ajándék
és igaztalan dolog elenyészik,
de a becsületesség örökké megáll.

13Az igaztalanok vagyona kiapad, mint a vízforrás,
elmúlik, mint a hatalmas égzengés a záporban.

14Amikor megnyitja kezét, örvend ugyan,
a bűnösök azonban végképp elenyésznek.

15A gonoszok sarjának nem sok a hajtása,
mert a tisztátalanok gyökerei szirt fokán zörögnek.

16Minden víz mellett növényzet zöldell,
de a folyó partján lévő előbb sodródik el, mint a többi fű.

17A szeretet azonban olyan, mint az áldott paradicsom,
s a jótékonyság örökre megmarad.

18Édes a béres élete, ha beéri a magáéval,
és kincset találsz benne.

19A fiak és a városalapítás fenntartják a nevet,
de mindezeknél többet ér a kifogástalan asszony.

20A bor és a zene felvidítja a szívet,
de mind a kettőn túltesz a bölcsesség szeretete.

21A fuvola és a lant kellemessé teszik a dalt,
de mindkettőn túltesz a nyájas nyelv.

22A szépség és a báj kívánatos a szemednek,
de túltesz rajtuk a zöld vetés.

23Jó, ha van barát és társ a maga idejében,
de mindkettőnél többet ér az asszony a férje mellett.

24A testvérek segítségül vannak a szükség idején,
de ezeknél is inkább megment az irgalmasság.

25Az arany és az ezüst támasza a lábnak,
de mindkettőnél többet ér a jó tanács.

26A gazdagság és a hatalom felemelik a szívet,
de mindkettőn túltesz az Úr félelme.

27Ahol az Úr félelme van, ott nincs hiány,
és nem kell mellé támaszt keresni.

28Az Úr félelme olyan, mint az áldott paradicsom,
és leple felülmúl minden dicsőséget.

29Fiam! Sohase légy életedben másokon élősködő,
mert jobb meghalni, mint másra szorulni!

30Nem megy életszámba annak a férfinak az élete,
aki másnak asztalát lesi, mert más kenyerén élősködik.

31A fegyelmezett és jólnevelt férfi óvakodik az ilyentől!

32Jólesik a koldulás a balga szájának,
de a belsejét tűz emészti!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

40,1 Bár Isten minden műve jó (39,21), az ember élete mégis kétségtelenül tele van szenvedéssel.

40,18 Tízlépcsős felsorolás az egyre nagyobb értékekről. A legfőbb jó az istenfélelem.

Előző fejezet Következő fejezet