Keresés a Bibliában

36

1 Könyörülj rajtunk, mindenség Istene, tekints ránk,
és mutasd meg nekünk irgalmad világosságát!

2Bocsásd félelmedet a népekre, akik nem keresnek téged,
hadd tudják meg, hogy nincs Isten kívüled,
és híreszteljék csodás tetteidet!

3Emeld fel kezedet az idegen népek ellen,
hogy lássák hatalmadat!

4Amint fölöttünk szentnek bizonyultál az ő szemük láttára,
úgy mutasd magad dicsőnek irányukban szemünk előtt,

5hadd ismerjék meg, amint mi már tudjuk,
hogy nincs Isten kívüled, Uram!

6Újítsd meg a jeleket és ismételd a csodákat,

7dicsőítsd meg kezedet, jobb karodat!

8Szítsd haragodat és öntsd ki bosszúságodat,

9törd meg az ellenséget és verd meg az ellenfelet!

10Siettesd az időt és emlékezz meg a végről,
hogy megemlegessék csodás tetteidet!

11Pusztuljon el a tűz haragjától, aki menedéket keres,
hadd vesszenek, akik gonoszul bánnak népeddel!

12Rontsd meg az ellenséges fejedelmek fejét,
akik mondják: »Kívülünk nincsen más!«

13Gyűjtsd egybe Jákob minden törzsét!
Hadd ismerjék meg, hogy nincs más Isten kívüled,
és emlegessék csodás tetteidet!
Tekintsd őket örökségednek, úgy, mint egykor.

14Könyörülj népeden, amely nevedet viseli,
Izraelen, akit elsőszülöttednek hívtál.

15Könyörülj szent városodon,
Jeruzsálemen, nyugalmad helyén!

16Töltsd meg Siont kimondhatatlan igéiddel,
és népedet dicsőségeddel.

17Tégy tanúságot azok mellett,
akik teremtményeid között az elsők,
és teljesítsd a jövendöléseket,
amelyeket a régi próféták mondtak nevedben.

18Jutalmazd meg azokat, akik benned bizakodnak,
hogy prófétáid igazmondóknak bizonyuljanak,
és hallgasd meg szolgáid könyörgését

19Áronnak népedre adott áldása szerint,
és vezess minket az igazság útján!
Hadd tudja meg a föld minden lakója,
hogy te vagy az Isten, az örökkévalóság szemlélője.

20A gyomor minden étket bevesz,
de van étel, amely jobb a másiknál.

21Az íny a vadhúst vizsgálja,
az értelmes szív pedig a hazug szavakat.

22A csalfa szív szomorúságot okoz,
az okos férfi azonban ellenáll neki.

23A nő minden férfit elfogad,
de van leány, aki különb másoknál.

24Az asszony szépsége felderíti férje arcát,
és túltesz mindenen, ami szemet gyönyörködtet.

25Ha még a nyelve is kegyes, szelíd és jóságos,
akkor férje nem is olyan, mint a többi emberfia.

26Aki jó asszonyt vesz el, a legkiválóbb birtokhoz jut,
magához hasonló segítsége, támasztó oszlopa lesz.

27Ahol kerítés nincsen, kifosztják a birtokot,
s ahol nincs asszony, a férfi szűkölködve fohászkodik.

28Ki bízik meg abban, akinek nincsen fészke,
és ott tér be, ahol az éjszaka éri,
és mint felövezett rabló városról városra siet?

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

36,1 Sírák fiának imája, amelyben könyörög a szír és a görög elnyomás megszűnéséért, és Izrael országának helyreállításáért.

36,20 Bölcs mondások a választás művészetéről.

36,24 Tanácsok a feleség kiválasztásához.

Előző fejezet Következő fejezet