Keresés a Bibliában

33

1Aki féli az Urat, azt nem éri baj,
megóvja őt Isten a kísértésben, és kiragadja a bajból.

2Nem gyűlöli a bölcs a parancsokat és az előírásokat,
és nem hányódik, mint a hajó a viharban.

3Megbízik az értelmes ember Isten törvényében,
és megbízható számára a törvény,

4mint az Urim.
Készülj a beszédre, akkor hallgatnak rád,
állítsd egybe a tanítást, és úgy adj választ!

5A balga észjárása, mint a kocsi kereke,
és okoskodása, mint a kerékagy forgása.

6A gúnyolódó barát olyan, mint az útrakész ló,
nyerít, bárki üljön is fel rá.

7Miért különb az egyik nap a másiknál,
világosság más világosságnál,
az egyik év a másiknál a nap alatt?

8Az Úr bölcsessége tette őket különbözőkké,
ő teremtette a napot, amely megtartja a törvényét.

9Ő tette, hogy idők, és bennük szent napok váltakozzanak,
hogy azokon ünnepet üljenek – mind ez óráig.

10Kiemelt közülük Isten némelyeket, és felmagasztalta őket,
másokat pedig köznapokká rendelt.
Az emberek is mindnyájan agyagból és földből vannak,
amelyből Ádám teremtetett.

11Bölcsessége bőségében mégis különbséget tett közöttük az Úr,
és különböző utat jelölt ki nekik:

12egyeseket közülük megáldott és felmagasztalt,
némelyeket megszentelt és magához vont,
másokat pedig eltaszított és megalázott,
és kiirtott helyükről.

13Amint az agyag a fazekas kezében van,
hogy gyúrja és alakítsa,

14és kénye-kedve szerint bánjék vele,
úgy van az ember is Alkotója kezében,
aki végzése szerint juttat neki.

15A rosszal jó áll szemben, s a halállal élet,
így áll a bűnös is az igaz férfival szemben.
Ekként nézd a Magasságbeli minden művét:
párosával vannak, az egyik a másik ellenében.

16Én pedig mint utolsó serkentem fel,
mint aki szüretelők után böngész szőlőszemet.

17Isten áldásában bizakodtam én is,
és megtöltöttem a prést, mint a szüretelő!

18Lássátok, hogy nemcsak magamnak fáradoztam,
hanem mindazok javára, akik okulást keresnek.

19Hallgassatok engem, főemberek és népek mind,
és figyeljetek, közösség elöljárói!

20 Se gyermeknek, se feleségnek, se testvérnek, se jó barátnak
ne adj hatalmat magad fölött életedben!
Ne add másnak vagyonodat,
hogy meg ne bánd, és könyörögnöd ne kelljen érte.

21Ameddig élsz és lélegzet van benned,
ne engedd, hogy más halandó lépjen helyedbe,

22mert illőbb, hogy gyermekeid kérjenek tőled,
mint hogy te lesd gyermekeid kezét.

23Minden cselekedetedben te maradj felül,

24és ne ejts foltot tekintélyeden!
Élted napjainak végén,
kimúlásod idején oszd el örökségedet!

25Abrak, bot és teher kell a szamárnak,
élelem, fenyítés és munka a rabszolgának.

26Fenyíték alatt dolgozik csak, mert nyugodni kíván,
engedj kezének pihenőt, és szabadságot keres.

27Iga és gyeplő meghajtja a kemény nyakat,
a rabszolgát pedig a folytonos munka hajlítja meg.

28A rosszakaratú rabszolgának kaloda való és bilincs,
küldd őt munkára, hogy ne henyéljen,

29mert a semmittevés sok gazságra tanít!

30Fogd őt munkára, hisz arra való,
ha pedig nem hajlik a szóra, verd bilincsbe lábait,
de ne légy túlzó senkivel szemben sem,
és ne tégy semmi fontosat meggondolás nélkül!

31Ha hűséges rabszolgád van, úgy tartsd, mint magadat,
úgy bánj vele, mint édes testvéreddel,
hisz annyit ér neked, mint saját lelked!

32Ha ok nélkül bántod, megszökik,

33ha pedig odébb állt, nem tudod,
kit kérdezz, és melyik úton keresd!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

33,1 Az Úr törvénye hathatós segítséget nyújt a döntésekben.

33,4 Vö. Józs 7,14-18.

33,7 A dolgok és a sorsok különbözőségének végső oka Isten kifürkészhetetlen akarata (vö. Róm 9).

33,25 Minden szigor ellenére Sírák fia óva int a rabszolgával szemben elkövetett jogtalanságtól.

Előző fejezet Következő fejezet