Keresés a Bibliában

28

1 Aki bosszút akar állni, az Úr áll bosszút rajta,
és megtartja az ő bűneit is.

2Bocsáss meg társadnak, ha vét ellened,
akkor te is, amikor könyörögsz, elnyered bűneid bocsánatát.

3Ember ember ellen haragot tart,
és Istennél keres gyógyulást?

4A hozzá hasonló embernek nem kegyelmez,
és mégis önnön bűneiért imádkozik?

5Haragot tart, holott csak ember,
és bocsánatot kér Istentől?
Ki könyörög majd az ő bűneiért?

6Gondolj a végső dolgokra, és szűnj meg gyűlölködni,

7a bomlásra és a halálra, s tarts ki parancsai mellett!

8Gondolj Isten félelmére, és ne tarts haragot társaddal,

9gondolj a Magasságbeli szövetségére, és nézd el társad tévedését!

10Tartózkodj a viszálytól, akkor kevesebb lesz a bűn,

11mert a hirtelen haragú ember viszályt szít,
a bűnös ember barátokat fordít szembe egymással,
és viszályt hint a békében élők közé.

12Amilyen az erdő fája, olyan a tüze is,
amilyen az ember hatalma, olyan a haragja is,
és vagyona szerint növekszik indulata.

13A parázs veszekedés tüzet gyújt,
és a hirtelen viszály vérontásra vezet,
az árulkodó nyelv pedig halált okoz.

14Ha fújod a szikrát, lángra gyúl,
ha pedig ráköpsz, elalszik:
mind a kettő a szádból jön elő.

15Átkozott a besúgó és a kétnyelvű,
mert sok békében élőt háborgat.

16Már sokakat ingatott meg a rágalmazó nyelv,
és űzött egyik néptől a másikhoz,

17elpusztított gazdag, fallal körülvett városokat,
s aláásta előkelők palotáit.

18Megtörte népek erejét,
és szétszórt hős nemzeteket.

19Derék asszonyokat űzött ki már a rágalmazó nyelv,
és fosztott meg munkájuk gyümölcsétől.

20Aki ad rá, nem talál nyugalmat,
és nem talál barátot, akire hagyatkozzon.

21Csíkot hagy az ostor csapása,
de a nyelv csapása a csontokat is összetöri.

22Sokan hullottak már el a kard élétől,
de nem annyian, mint ahányan nyelv miatt mentek tönkre!

23Boldog, akit megóvnak a gonosz nyelvvel szemben,
aki nem volt kitéve dühének,
aki nem vonszolta annak igáját,
és nem hordozta bilincseit!

24Mert igája vasiga, és köteléke ércbilincs!

25Halála csúfos halál, jobb annál az alvilág!

26Hatalma azonban nem állandó,
csak a gonoszok útjait tartja hatalmában,
de nem perzseli lángjával az igazakat.

27Akik elhagyják Istent, azok esnek hatalmába.
Kigyúl az bennük, s el sem alszik;
rájuk rohan, mint az oroszlán,
és marja őket, mint a párduc.

28Kerítsd el füledet tövissövénnyel,
és ne hallgass a gonosz nyelvre,
készíts szádra ajtót és reteszt!

29Ha elzárod aranyodat, ezüstödet,
szavaidnak is készíts mérleget,
és szádnak megfelelő zabolát!

30Vigyázz, hogy el ne ess a nyelv miatt,
le ne roskadj a rád leső ellenségek előtt,
és bukásod gyógyíthatatlan, halálos ne legyen!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

28,10 A viszályt mindig valaki szítja, aki meg is szüntethetné, ha akarná.

28,15 A pletyka és a rágalom bizalmatlanságot, zűrzavart, sokszor gyógyíthatatlan sebeket okoz.

Előző fejezet Következő fejezet