Keresés a Bibliában

27

1Sokan vétkeztek nélkülözés miatt,
s aki meg akar gazdagodni, elfordítja szemét;

2szilárdan áll a karó kövek közé ékelve,
így szorul bűn az eladás és vevés közé.

3A bűnössel együtt a bűnre is összetörés vár.

4Ha nem ragaszkodsz buzgón az Úr félelméhez,
hirtelen összedől a házad.

5Visszamarad a pelyva rostáláskor,
így az ember gyengéje is, ha elgondolkodik felette.

6A kemence teszi próbára a fazekas edényeit,
az igaz embereket pedig a nyomorúság kísértése.

7A fa gondozásáról gyümölcse tanúskodik,
az ember szívének gondolkodásáról pedig a beszéde.

8Senkit se dicsérj, mielőtt nem beszélt,
mert ez az ember próbája.

9Ha az igazságosságot nyomon követed, el is éred,
és magadra veheted díszes ruha gyanánt.
Nála vehetsz lakást,
s az oltalmába fogad téged örökre,
és erős támaszod lesz a számadás napján.

10A maguk fajtájához gyülekeznek a madarak,
a becsületesség is azokhoz tér, akik gyakorolják.

11Prédára les folyton az oroszlán,
így a bűn is azokra, akik jogtalanságot cselekszenek.

12A jámbor ember állhatatos a bölcsességben, mint a nap,
a balga azonban változik, mint a hold.

13A balgák közt tartogasd a szót a kellő időre,
az okosok közt azonban állandóan időzzél.

14A balgák társalgása utálatos,
és nevetésük gyönyörködés a bűnben.

15Az esküdözők beszéde hajmeresztő,
tiszteletlenségük előtt be kell dugni a fület.

16A dölyfösök viszálya vérontással jár,
és kellemetlen hallgatni átkozódásukat.

17Aki elárulja barátja titkait, elveszti bizalmát,
és nem talál többé szíve szerint való barátot.

18Szeresd barátodat, és légy hű hozzá,

19de ha elárultad titkait, ne szaladj utána!

20Mert miként az ember, aki elherdálta örökségét,
te is elvesztetted társad barátságát,

21mint ahogy eleresztik a madarat a kézből,
te is elengedted barátodat, és nem kapod vissza többé.

22Ne járj utána, mert messze távozott,
elmenekült, mint a gazella a hálóból,
mert sebet kapott a lelke,

23és nem tudod többé bekötözni.
Még szitokszó után is ki lehet békülni,

24de aki elárulta barátja titkait,
annak a boldogtalan léleknek nincs többé reménye!

25Aki hunyorgat szemével, gonoszban töri fejét,
de senki sem veti el magától!

26Szájával szépeket mond neked szemtől szembe,
és megcsodálja beszédedet,
később azonban fordít a szavain,
és botrányt talál beszédedben.

27Sok dolgot utálok, de egyet sem úgy,
mint az ilyen embert,
s az Úr is gyűlöli őt!

28Annak a fejére esik a kő, aki a magasba dobja,
s az álnokul ejtett seb az álnoknak okoz sebet.

29Aki vermet ás, maga esik bele,
aki követ tesz társa elé, belebotlik abba,
s aki másnak tőrt vet, maga vész el benne.

30Aki gonosz tervet kovácsol, rá gördül az vissza,
s azt sem tudja, honnan jött az rá!

31Csúfság és gyalázat vár a dölyfösökre,
mint az oroszlán, úgy les rájuk a megtorlás.

32Csapdában vesznek el, akik igazak elestén vigadnak,
fájdalom emészti el őket, mielőtt meghalnak.

33Harag és düh, utálatos mindkettő,
csak a bűnös ember ragaszkodik hozzájuk.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

27,25 Óvás az ármánykodók és a kétszínűek társaságától.

27,29 A bölcs megbocsát, ezzel megtöri a sértés és megtorlás ördögi körét. Tudja, hogy ő maga is bocsánatra szorul (vö. Mt 6,12.14-15).

Előző fejezet Következő fejezet