Keresés a Bibliában

26

1A jó asszonynak boldog a férje,
éveinek száma kétszeres lesz.

2A derék asszony jól tartja urát,
s az békében tölti el éveit.

3Jó feleség jó osztályrész,
amely istenfélő férfinak jut jótettekért.

4Legyen ő bár gazdag vagy szegény, a szíve jókedvű,
és arca is vidám minden időben.

5Három dologtól fél a szívem,
a negyedik színétől pedig rettegek:

6a város pletykájától, a nép zendülésétől,

7a hazug rágalomtól. Mindezek a halálnál is rosszabbak,

8de keserű fájdalom és gyász a féltékeny asszony!

9A féltékeny asszonynál ostor a nyelv,
amely közlékeny mindenkivel szemben.

10A rossz feleség, mint a lötyögő járom az ökrön,
aki hozzáér, mintha skorpiót fogna!

11Nagy bosszúság a részeges asszony,
szégyenét, csúfságát nem lehet eltakarni.

12Az asszony paráznasága a szeme járásán
és a szempilláin is látszik.

13Az asszonyt, ha nem javul, erősen őrizd,
hogy ne éljen a kínálkozó alkalommal.

14Vigyázz állandóan illetlen szeme járására,
egyébként ne csodáld, ha elhanyagol téged.

15Mint a szomjas vándor, kitátja száját a forrásnál,
és iszik minden közeli vízből,
leül minden karó mellé,
s a tegezt minden nyílnak nyitva tartja,
amíg csak bele nem fárad.

16A szorgos asszony kedvessége elbájolja férjét,
és megerősíti csontjait.

17Isten ajándéka a fegyelmezettsége,

18az asszony okossága és hallgatagsága,
és nincs a jól nevelt léleknek méltó ára!

19Mindennél bájosabb a szent és szemérmes asszony,

20és nincsen semmi méltó ellenértéke a mértékletes léleknek!

21Ami a felkelő nap Isten magas egén a világnak,
az a jó asszony bája házának ékességére.

22Tündöklő lámpás a szent mécstartón:
ilyen a szép arc a jónövésű termeten.

23Aranyoszlopok ezüst talapzaton:
ilyenek a formás lábak a szép termetű asszony sarkain.

24Örök alapzat kemény sziklán:
ilyenek Isten parancsai a jámbor nő szívében.

25Két dolog miatt szomorú a szívem,
s a harmadik miatt harag fog el engem,

26ezek: A harcos, aki nélkülözésben sanyarog,
az okos ember, ha lenézik őt,

27s aki elpártol az igazságtól a bűnhöz,
azt Isten pallosra tartogatja!

28Két dolgot látok nehéznek és veszélyesnek:
nehezen marad a kereskedő vétek nélkül,
és nem marad mentes a szatócs az ajkak bűnétől!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

26,5 A pletykák legrosszabbika a féltékeny asszony beszéde.

26,28 A kereskedők gyakori vétkei.

Előző fejezet Következő fejezet