Keresés a Bibliában

25

1Három dologban talál gyönyörűséget a lelkem,
amelyek kedvesek Isten és emberek előtt,

2ezek: a testvérek egyetértése, a jó barátok szeretete,
s a férfi és nő, ha megértik egymást.

3Három dolgot gyűlöl a lelkem,
és nehezen szívlelem létüket:

4a gőgös szegényt, a hazug gazdagot,
s a balga, oktalan öreget.

5Amit nem gyűjtöttél fiatalkorodban,
hogyan találhatnád meg vénségedre?

6Milyen jól áll az ősz hajnak a döntés,
s az öregeknek, ha tanácsot adni tudnak!

7Milyen jól áll az élteseknek a bölcsesség,
s a tiszteseknek az értelem és megfontoltság!

8Az öregek koszorúja a bőséges tapasztalat,
és dicsőségük Isten félelme.

9Kilenc meglepő dolgot dicsérek,
a tizediket is említi nyelvem az emberek előtt,

10ezek: az ember, aki örömét leli gyermekeiben,
aki élve éri meg ellenségei vesztét,

11boldog, aki okos asszonnyal él,
aki nem botlik nyelvével,
aki nem szolgál magához méltatlanoknak,

12boldog, aki igaz barátot talál,
aki hallgató fülnek hirdeti az igazságot,

13nagy, aki bölcsességet lelt és tudást,
és nincs különb annál, aki féli az Urat.

14Isten félelme mindenen túltesz:

15boldog az ember, akinek megadatott Isten félelme!
Aki ragaszkodik hozzá, van-e párja annak?

16Isten félelme az istenszeretet kezdete,
a hit pedig az ő követésének a kezdete.

17A legfájóbb seb a szív bánata,
s a legnagyobb gonoszság az asszony gonoszsága.

18Inkább bármilyen sebet, csak szívbeli sebet ne!

19Bármi gonoszságot, csak asszonynak gonoszságát ne!

20Bármi megpróbáltatást,
csak megpróbáltatást rosszakarók részéről ne!

21Bármilyen bosszút, csak ellenség bosszúját ne!

22Nincs fej, amely gonoszabb a kígyó fejénél,

23és nincs harag, amely felülmúlná az asszony haragját.
Kellemesebb együtt lakni oroszlánnal, sárkánnyal,
mint együtt élni rosszlelkű asszonnyal.

24Eltorzítja a gonoszság az asszony arcát,
elsötétíti ábrázatát, mintha medve lenne,
úgy fest, mint a gyászzsák!
Barátai körében ülve,

25fohászkodik a férje,
és ha meghallja őt, csendesen felsóhajt.

26Eltörpül minden gonoszság az asszony gonoszsága mellett,
hadd érje a bűnösök sorsa!

27Homokos lejtő az öreg ember lábának:
ilyen a nyelves asszony a szelíd urának!

28Ne nézd az asszony szépségét,
és ne kívánd meg az asszonyt szépsége miatt!

29Az asszony haragja tiszteletlenség, egyben nagy gyalázat,

30az asszony, ha övé az elsőség, ellenkezik férjével.

31Levert kedély, szomorú arc
és sebzett szív a rossz asszony.

32Ernyedt kéz, roskadó térd
az asszony, aki nem boldogítja férjét.

33Asszonytól jött a bűnnek kezdete,
és miatta halunk meg mindnyájan.

34Ne engedj a víznek kiutat, még csekélyet sem,
és ne engedj rossz asszonynak szabadságot kimenőre!

35Ha nem jár kezedre,
és szégyenbe hoz ellenségeid előtt,

36vágd el őt testedtől,
és bocsásd el házadból.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

25,1 Tanácsok a házasélethez. Sírák fiának a nőkről alkotott véleménye meglehetősen borúlátó.

25,5 Az a vénember, aki nők után fut, nevetségessé teszi magát. Az öregek dolga a tapasztalatok átadása.

25,17 Sírák fia felhívja a figyelmet a nők nehezen elviselhető tulajdonságaira.

25,25 Meglátszik a férfin, ha nem teszi boldoggá a felesége.

25,33 Utalás Évára (vö. Ter 3,1-24; 1 Tim 2,14), noha a bűnbeesésről szóló történet szerint a férfi felelőssége éppen akkora, mint az asszonyé (vö. Róm 5,12; 1 Kor 15,21-22).

25,36 Utalás a válásra (az »egy test« szétvágása).

Előző fejezet Következő fejezet