Keresés a Bibliában

21

1Vétkeztél, fiam? Ne tedd még egyszer,
és előbbi bűneid miatt is imádkozz,
hogy megbocsássák neked.

2Fuss a bűntől, mint a kígyó színétől,
mert ha közel mész hozzá, hatalmába kerít.

3Foga mint az oroszlán foga,
megöli az emberek lelkét.

4Minden törvényszegés mint a kétélű pallos:
csapására nincsen orvosság.

5Az erőszak és az igaztalanság felemészti a vagyont,
s a túl gazdag házat tönkreteszi a kevélység,
így pusztul el a dölyfös vagyona!

6Eljut a könyörgés a szegény szájából Isten füléhez,
és sietve megjön számára az ítélet.

7Aki gyűlöli a feddést, a bűnös nyomán jár,
de aki féli Istent, az magába száll.

8Már messziről megismerni a vakmerő szájhőst,
és kisiklását észreveszi az okos.

9Aki más költségén építi házát,
olyan, mint aki télen gyűjti köveit.

10A bűnösök társasága kóc-csomó,
és végezetük tűzláng!

11A bűnösök útja kővel van egyengetve,
de a végén alvilág van, sötétség és bűnhődés.

12Aki megtartja a törvényt, úrrá lesz érzékein,

13az istenfélelem betetőzése pedig bölcsesség és okosság.

14Nem lehet azt megnevelni, aki nem okos a jóban!

15Van okosság, amely bővelkedik gonoszságban,
de nincs valódi értelmesség, ahol keserűség van!

16A bölcs tudása növekszik, mint az árvíz,
és tanácsa, mint az élővíz forrása, el nem apad.

17A balga szíve törött edény,
nem tart meg semmiféle bölcsességet.

18Bármi okos szót halljon az értelmes,
dicséri azt, sőt ráadással szolgál;
a feslett is hallja, de nincs az ínyére,
azért a háta mögé hajítja.

19Olyan a balga beszéde, mint a teher az úton,
az okos ajkán azonban kedvesség van.

20Lesik az okos száját az összejövetelen,
és szavait szívükre veszik.

21Olyan a bölcsesség a balgának, mint az elpusztult ház,
s az oktalan tudománya értelmetlen locsogás.

22A fegyelem a balgának béklyó a lábán,
bilincs a jobb kezén.

23Fennhangon röhög a balga,
az okos ember pedig alig hogy mosolyog.

24Arany ékszer az okosnak a fegyelem,
karkötő a jobb karon.

25A balga könnyen teszi be lábát társának házába,
a tapasztalt ember pedig elfogódott a hatalmas színe előtt.

26Ablakon át nézeget a balga a házba,
a művelt férfi pedig kívül marad állva.

27Neveletlenség, ha az ember ajtónál hallgatódzik,
feszélyezi az okos embert ez a csúfság.

28Oktalanságot beszél a balgák ajka,
az okosok pedig mérlegre teszik szavaikat.

29Szájukon hordozzák a balgák szívüket,
az okosok szája pedig szívükben van.

30Amikor az istentelen az ördögöt átkozza,
önmaga ellen szór átkot.

31Önmagát mocskolja a besúgó,
és gyűlöltté válik mindenki előtt;
meggyűlölik azt is, aki vele tart,
a hallgatag és okos pedig tiszteletet arat.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

21,1 A bűn ellensége az embernek. Minden gonoszság, amit másokkal szemben elkövetünk, minket magunkat is pusztít.

21,12 A szerző itt a balga és a bölcs jellemző tulajdonságait sorolja föl.

Előző fejezet Következő fejezet