Keresés a Bibliában

18

1Aki örökké él, az teremtett mindent egyaránt.
Egyedül Isten az igaz,
aki győzhetetlen király marad örökké.

2Ki győzi elbeszélni az ő műveit,

3és ki vizsgálja át nagy alkotásait?

4Ki tudná kifejezni hatalma nagyságát,
és ezenfelül még ki írná le az ő irgalmasságát?

5Nem lehet elvenni belőle, sem hozzátenni,
sem kifürkészni Isten nagy csodáit!

6Amikor bevégzi az ember, akkor kezdi csak,
és amikor abbahagyja, zavarba jön.

7Mi az ember, és mi a haszna,
mi jó és mi rossz őbenne?

8Az ember napjainak száma, ha sokra megy, száz esztendő:
mint a csepp a tenger vizéhez mérve,
mint a porszem a homokban,
olyan csekélyek esztendei az örökkévalóság mellett.

9Ezért van Isten türelemmel hozzájuk,
és árasztja rájuk irgalmát,

10látja, hogy rossz az, amire szívük várakozik,
és tudja, hogy sivár az enyészetük,

11ezért öregbítette irgalmát irányukban,
és mutatta meg nekik a helyes utat.

12Az ember a testvére iránt van részvéttel,
Isten irgalma azonban kiterjed minden élőlényre.

13Ő megkönyörül, tanítja és oktatja őket,
mint a pásztor a nyáját.

14Megkönyörül azon, aki elfogadja kegyes intelmeit,
és sietve teljesíti törvényeit.

15Fiam! Ne toldd meg a jótettet szemrehányással,
és ne fűzz bántó, rossz szót semmilyen adományodhoz.

16Nemde a harmat enyhíti a hőséget!?
Így a szép szó jobb még az ajándéknál is.

17Nem ér-e többet a szép szó a jó adománynál?
De a jótékony ember mindegyikkel szolgál.

18A balga kemény szemrehányást tesz,
s az irigynek adományától kicsordul az ember szeme.

19Ítélet előtt keress magadnak igazolást,
és mielőtt szólnál, tanulj!

20Még a betegség előtt ápold magadat,
és ítélet előtt vizsgáld meg magadat,
akkor engesztelést találsz Isten színe előtt.

21Betegség előtt alázd meg magadat,
és betegség alatt mutass megtérést!

22Ne tartsd vissza magad az állandó imádságtól,
és ne restelld mindhalálig keresni az igazulást,
mert Isten jutalma örökre megmarad.

23Ima előtt készítsd elő lelkedet,
és ne légy olyan, mint az ember, aki kísérti Istent.

24Gondolj a végnap haragjára,
a megtorlás idejére, amikor Isten elfordítja arcát!

25Gondolj a nélkülözésre a bőség idején,
s a szegénység nyomorára a gazdagság napján!

26Reggeltől estig változik az időjárás,
gyorsan történik mindez Isten szeme előtt.

27A bölcs ember óvatos mindenben,
s a bűnök napjain őrizkedik a restségtől.

28Minden értelmes elsajátítja a bölcsességet,
és magasztalja azt, aki elérte.

29Akik jártasak a mondásokban, maguk is bölcsen cselekszenek,
értenek ahhoz, mi igaz és helyes,
és mint az esőt, ontják a mondásokat és döntéseket.

30Ne indulj vágyaid után,
és tartsd vissza magadat kívánságodtól;

31ha engedsz lelked vágyainak,
kárörömmel néznek ellenségeid.

32Ne gyönyörködj izgalmakban, legyenek bár csekélyek,
mert élvezetük szokássá válik.

33Ne tedd magadat koldussá kölcsönpénzből adott lakomákkal,
amikor semmi sincs erszényedben,
mert így megunod még életedet!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

18,1 Isten nagyságát emberi szavakkal kimondani lehetetlen.

18,8 Az ember semmi Isten előtt, ő mégis irgalommal tekint ránk.

18,8 A 100 kerek szám; a Zsolt 90,10 szerint egy ember élete 70, vagy legfeljebb 80 év.

18,19 Az óvatos ember megmenekül attól, hogy kellemetlen helyzetekbe kerüljön.

18,30 Önuralom nélkül szétmállik az ember élete.

Előző fejezet Következő fejezet