Keresés a Bibliában

15

1Aki Istent féli, jót cselekszik,
s aki kitart az igazság mellett, elnyeri azt.

2Az pedig eléje megy, mint tisztes anya,
mint szűz menyasszony fogadja őt;

3táplálja őt az élet és értelem kenyerével,
s itatja az üdvös bölcsesség vizével;
támaszra talál benne, és meg nem inog,

4megtartja őt, és meg nem szégyenül,
felmagasztalja őt a társai előtt.

5Megnyitja száját a gyülekezet körében,
betölti őt a bölcsesség és értelem lelkével,
s a dicsőség ruháját adja rá.

6Elárasztja örömmel és ujjongással,
s örök hírnevet juttat neki.

7Nem nyerik el azt a balga emberek,
az okosak azonban megtalálják;
nem látják meg azt az ostoba emberek,
mert távol áll az gőgtől és csalárdságtól.

8A hazug férfiak nem gondolnak vele,
az igazmondó férfiak azonban nála találhatók,
és sikerben van részük Isten látogatásáig.

9Nem illik a dicséret a bűnös szájába,

10mert a bölcsesség Istentől származik.
Isten dicsérete ugyanis a bölcshöz illik,
s a hívő szája van tele azzal,
mert az Úr megadja azt neki.

11Ne mondd: »Isten tartja távol!«,
ne tégy olyasmit, amit ő gyűlöl.

12Ne mondd: »Ő vitt engem tévedésbe!«,
mert nincs neki szüksége a gonosz emberekre.

13Gyűlöli az Úr a tévelygés minden undokságát,
de azok előtt sem kedves az, akik félik őt.

14Megteremtette Isten az embert kezdetben,
és őt saját belátására bízta:

15adta még ezenfelül parancsait és törvényeit.

16Ha meg akarod tartani a parancsokat, azok megtartanak téged,
ha állandóan gyakorlod a hűséget, amely előtte kedves.

17Vizet és tüzet helyezett eléd,
amelyiket akarod, az után nyújtsd ki kezedet!

18Élet és halál, jó és rossz van az ember előtt,
s azt kapja, ami kedvére van.

19Mert nagy az Isten bölcsessége,
erős a hatalma, és lát mindent szüntelen.

20Az Úr szemei vannak azokon, akik félik őt,
és számon tartja az ember minden cselekedetét.

21Senkinek sem hagyta meg, hogy gonoszul cselekedjen,
és senkinek sem engedi meg, hogy vétkezzen.

22Nem kívánja hitetlen és haszontalan gyermekek nagy számát.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

15,1 A fordítás az 1958-ban felfedezett héber töredék szövegét követi, amely nagyon hasonlít a görög fordításhoz (és az eddig ismert szövegnél jóval közelebb áll az eredetihez).

15,1 A bölcsesség gyümölcsei.

15,11 Az ember szabad, bűneiért egyedül ő maga a felelős.

Előző fejezet Következő fejezet