Keresés a Bibliában

14

1Boldog az a férfi, aki nem vétett szája szavával,
akit nem bánt gond bűn miatt!

2Boldog, akinek nem aggódik lelke,
és akit nem hagyott el reménye.

3A telhetetlen, kapzsi ember nem veszi gazdagsága hasznát;
mire jó az arany az irigy embernek?

4Aki szívesen gyűjt igaztalan vagyont, másnak gyűjti azt;
vagyonában idegen dúskál majd.

5Aki galád magához, jó lesz-e az máshoz?
Bizony, nem talál gyönyörűséget javaiban!

6Nincs rosszabb annál, aki magához is irigy,
galádsága bérét magával hordozza!

7Ha jót cselekszik is, nem teszi tudva, akarva,
és végül mégis csak elárulja galádságát.

8Gonosz az, akinek irigy a szeme,
aki elfordítja arcát és megveti saját lelkét.

9A kapzsi szeme nem tud betelni igaztalan jószággal,
nem lakik jól, míg csak el nem emészti sorvadozó lelkét.

10A gonosz szem gonoszra tör, de nem lakik jól étellel,
szűkölködik és bánkódik asztalánál.

11Fiam! Ha van miből, tégy jót magaddal,
és mutass be méltó áldozatokat Istennek!

12Gondolj arra, hogy a halál el nem marad,
hiszen ismered az alvilág törvényét,
mert a világ törvénye: Minden bizonnyal meg kell halni!

13Tégy jót barátoddal még halálod előtt,
erődhöz képest nyújtsd ki kezedet, és adj a szegénynek!

14Ne vond meg magadtól a jó napot,
s egy cseppet se mulassz el a kapott jóból!

15Nemde másnak kell átengedned fáradságod gyümölcsét,
és sorsvetésre hagyod, amit szereztél!

16Adj, és fogadj el, és tedd igazzá lelkedet!

17Halálod előtt cselekedj igazságot,
mert nem lehet ételt lelni az alvilágban.

18Minden test elfonnyad, mint a fű,
mint a fakadó levél a zöldellő fán:

19az egyik kihajt, a másik lehull.
Ilyen a húsból és vérből való nemzedék:
az egyik bevégzi, a másik születik.

20Minden romlandó alkotás tönkremegy végül,
és alkotója nyomon követi;

21de elismerést nyer minden kiváló alkotás,
és alkotója megbecsülésben részesül miatta.

22 Boldog az az ember, aki a bölcsességgel tölti idejét,
aki annak igazsága fölött elmélkedik,
és okosan fürkészi Isten gondviselését;

23aki szívében fontolóra veszi a bölcsesség útjait,
és megérti annak titkait;
aki utánajár, mint a nyomkereső,
és megmarad útjain;

24aki betekint ablakán,
és ajtajánál hallgatózik,

25aki a háza mellé telepszik,
és sátra cövekét a falához erősíti,
aki mellette üti fel sátrát,
és örökre megszáll szép hajlékában;

26aki a lombja közé rejti fiókáit,
és az ágain tölti éjjelét;

27aki az árnyékában lel menedéket a hőség elől,
és oltalmában megpihen.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

14,3 Irigység és kapzsiság tönkreteszi egy ember életét.

14,11 Szabályok a pénz helyes felhasználására: jó dolog örülni a mának, adni barátainknak, és nem elfelejteni, hogy a halál minden vagyonunktól megfoszt majd minket. Sírák fia nem számol a halál utáni örök élettel, csak valamiféle árnyék-léttel az alvilágban.

Előző fejezet Következő fejezet