Keresés a Bibliában

12

1Ha jót teszel, nézd meg, kivel teszed,
akkor sok köszönet lesz jótetteidben.

2Tégy jót az igazzal, és méltó viszonzásban lesz részed,
ha nem tőle, akkor bizonnyal az Úrtól.

3Nem jár jól, aki állhatatos a rosszban,
és alamizsnát nem ad,
mert a Magasságbeli is gyűlöli a bűnösöket,
de megkönyörül a bűnbánókon.

4Adj az irgalmasnak, de ne karold fel a bűnöst.
Ő majd bosszút áll a gonoszokon és a bűnösökön,
s elteszi őket a megtorlás napjára.

5Adj a jónak, de ne fogadd be a bűnöst,

6tégy jót az alázatossal, de ne adj az istentelennek;
ne engedd, hogy kenyeret adjanak neki,
hogy ne legyen ezáltal erősebb tenálad,

7különben kétszeres rossz ér téged
mindazon jó fejében, amit vele tettél,
mert a Magasságbeli is gyűlöli a bűnösöket,
és bosszút áll az istenteleneken.

8Nem ismerni fel a barátot a szerencsében,
de nem marad az ellenség elrejtve a balsorsban!

9Amikor az ember jól van, szomorkodnak ellenségei,
de amikor bajban van, akkor látszik meg, ki a jó barát!

10Ne bízzál ellenségedben sohasem,
mert, mint a réz, úgy rozsdásodik gonoszsága.

11Még ha görnyedne is alázkodva,
akkor is vigyázz és őrizkedj tőle!

12Ne engedd, hogy melléd álljon,
és ne ültesd jobbodra,
hogy helyedre ne tolakodjék és székedre ne törjön,
te pedig későn értsd meg szavamat,
és gyötrődj beszédemen!

13Sajnálja-e valaki a bűvészt, ha megmarja a kígyó,
vagy azokat, akik fenevadak közelébe mennek?
Így jár, aki gonosz emberhez szegődik,
és annak bűneibe gabalyodik;

14ideig-óráig veled marad,
de ha meginogsz, nem tart ki melletted.

15Ajakával édes hozzád az ellenség,
de szívében fondorkodik, hogy verembe döntsön.

16Könnyet ont szeméből az ellenség,
de ha alkalmat talál, nem győz jóllakni vérrel!

17Ha balsors ér, ott találod elsőnek,

18könnyet ont szeméből az ellenség,
adja a segítőt, és belédöf sarkadba.

19Csóválja fejét, összecsapja kezét,
mindenfélét suttog s elfintorítja arcát.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

12,1 Óvás attól, hogy jótetteinkkel a gonoszokat támogassuk (de: vö. Mt 5,45; 13,24-30).

12,8 Szabályok az igazi és a hamis barát megkülönböztetésére. Sírák fia óva int attól, hogy egy korábbi ellenség közeledését elfogadja valaki.

Előző fejezet Következő fejezet