Keresés a Bibliában

10

1A bölcs uralkodó igazságot tesz népének,
s az értelmes ember uralma tartós.

2Amilyen a nép fejedelme, olyanok tanácsosai,
s amilyen a város feje, olyanok a lakói is.

3A balga király tönkreteszi népét,
de népessé lesznek a városok nagyjaik okossága folytán.

4Isten kezében van a földkerekség uralma,
és rátermett uralkodót rendel fölé idejében.

5Az ember sikere Isten kezében van,
s a főemberre ő ruházza tekintélyét.

6Ne tartsd eszedben társad semmiféle jogsértését,
és ne kövess el semmilyen erőszakot!

7Isten és emberek előtt gyűlöletes a kevélység,
és utálatos a nemzetek minden erőszakossága.

8Egyik nemzetről a másikra száll az uralom,
igaztalanság, jogsértés,
gyalázás és különféle cselvetés miatt.

9Semmi sem gonoszabb a fukarnál,
mert az ilyen még lelkét is áruba bocsátja,

10Mit kevélykedik a por és hamu?
Még életében kihányja belső részeit.

11A hosszú betegség terhes az orvosnak,
a rövid betegség pedig megvidámítja.

12Minden hatalmasság rövid életű,
s a király, aki ma még van, holnap már halott.

13Ha az ember meghal,
csúszó-mászó, rovar és féreg az örökrésze!

14Az ember gőgjének kezdete az elpártolás Istentől,

15amikor a szíve elfordul Alkotójától.
Minden bűn kezdete ugyanis a kevélység,
aki ragaszkodik hozzá, betelik átokkal,
végül pedig elvész általa.

16Ezért tette Isten becstelenné a gonoszok gyülekezetét,
és rontotta meg őket végképpen.

17Felforgatta Isten a dölyfös fejedelmek trónját,
s a megalázottakat ültette helyükre.

18Kiszárította Isten a dölyfös nemzetek gyökerét,
s a népek közül a megalázottakat plántálta helyükbe.

19Felforgatta az Úr a nemzetek országait,
s elpusztította őket fenekestől.

20Némelyeket elsenyvedni engedett, szétszórta őket,
és kiirtotta emléküket a földről.

21Eltörölte Isten a dölyfösök emlékét,
de meghagyta az alázatos szívűek emlékezetét.

22Nem született együtt a gőg az emberekkel,
sem a harag az asszonyok szülötteivel.

23Becsben áll az istenfélők ivadéka,
de gyalázat vár a sarjra, amely megszegi az Úr parancsait.

24A testvérek közt becsben áll vezérük,
s akik félik az Urat, szeme előtt vannak.

25Legyen valaki gazdag, megbecsült vagy szegény,
az Úr félelme dicsőségére válik.

26Ne nézd le az igaz embert, mert szegény,
és ne dicsérd a bűnös férfit, mert gazdag!

27Becsülik az előkelőt, a bírót, a hatalmon levőt,
de nincs nagyobb az istenfélőnél.

28Az értelmes szolgának szabadok szolgálnak,
az okos, fegyelmezett férfi nem morog, ha megfeddik,
a tudatlannak azonban nincs becsülete.

29Ne fontoskodj, amikor munkádat végzed,
és ne nagyzolj nélkülözés közepette!

30Többet ér, aki dolgozik és bővelkedik mindenben,
mint a nagyzoló, akinek még kenyere sincsen.

31Tartsd, fiam, lelkedet szerénységben,
de becsüld meg érdeme szerint!

32Ki tartaná igaznak a maga ellen vétőt,
és ki becsülné meg azt, aki önmagát gyalázza?

33A szegényt ügyessége s istenfélelme miatt tisztelik,
másokat pedig vagyonukért becsülnek;

34akit megbecsülnek szegénységében,
mennyivel inkább becsülik, ha gazdag!
Akit csak a gazdagságáért dicsérnek,
az félhet ám a szegénységtől!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

10,1 Tanácsok a leendő királyi hivatalnokok számára.

10,6 Óvás a hivatallal való visszaéléstől és a nagyképűségtől.

10,19 Utalás az egyiptomi csapásokra.

10,21 Vö. Lk 1,52.

10,23 A hívők körében nincs jelentősége a rangnak, a származásnak és a vagyonnak; mindenki annyit ér, amennyit Isten szemében ér.

Előző fejezet Következő fejezet