Keresés a Bibliában

6Semmiképpen sem. Különben hogyan ítélné meg Isten ezt a világot?

KNB SZIT STL BD RUF KG


10Azért hallgassatok rám ti, okos emberek!
Távol legyen Istentől a gonoszság
s a Mindenhatótól a jogfosztás!

11Mert ő az embernek tettei szerint fizet,
és mindenkinek útja szerint viszonoz;

12mert valóban, Isten nem kárhoztat ok nélkül,
s a Mindenható nem ferdíti el az igazságot!

KNB SZIT STL BD RUF KG