Keresés a Bibliában

8

1Ki olyan, mint a bölcs,
és ki találja meg a dolgok nyitját?
Az ember bölcsessége derűssé teszi arcát,
és meglágyítja a vonások keménységét.

2Azt mondom: Figyelj a király szájára, s az Istennek tett eskü parancsára! 3Ne siess, hogy a színe elől eltávozz! Ne tarts ki veszett ügy mellett, mert ő mindent megtesz, amit csak akar, 4mivel a király szava hatalommal teljes, és ki mondhatná neki: »Miért teszed?«
5Aki megtartja a parancsot, nem tapasztal rosszat, a bölcsnek szíve pedig tudja, hogy eljön a számadás ideje. 6Mert minden dolog számára van idő és ítélet, csakhogy súlyosan nehezedik az emberre a baj. 7Nem tudja ugyanis, mi fog még történni, és nincs, aki megmondja neki, miként lesz majd. 8Nincs az ember hatalmában, hogy visszatartsa éltető leheletét, nincs a halál napján hatalma, és nincs a háború idején felmentés, s a gonoszság nem menti a gonoszt.
9Mindezt láttam, amikor figyelmemet mindazokra a dolgokra irányítottam, amelyek a nap alatt végbemennek, amikor ember embertársa fölött, annak kárára uralkodik. 10Láttam továbbá, hogy díszes temetésben részesültek gonoszok, akik életükben is a szent helyen voltak, és magasztalták őket a városban, mintha cselekedeteik igazak lettek volna. – Az is hiúság, 11hogy nem mondják ki az ítéletet a gonosz fölött tüstént, ezért az emberek fiai a gonoszságot minden félelem nélkül cselekszik, 12mivel a bűnös, aki a rosszat százszor is elköveti, sokáig marad életben irgalmasságból. Azt is tudom azonban, hogy az istenfélők, akik az ő színétől félnek, jól járnak, 13és hogy nem lesz jó sora a gonosznak. Napjai nem hosszabbodnak meg, hanem, mint az árnyék, úgy múlnak el azok, akik az Úr színétől nem félnek. – 14Van még egy hiúság, amely a földön adódik: Vannak igazak, akiket bajok érnek, mintha a gonoszok tetteit cselekednék, és vannak gonoszok, akik biztonságban vannak, mintha az igazak cselekedetei náluk volnának. Megállapítottam, hogy ez is hiúság! 15Dicsértem ezért az örömet, mivel az embernek úgysincs egyéb java a nap alatt, minthogy egyék, igyék és örvendezzen. A fáradsága mellett hadd kísérje őt legalább ez élete napjain, amelyeket Isten adott neki a nap alatt.
16Amint elmémet arra irányítottam, hogy megismerjem a bölcsességet, és szemléljem a hajszát, amely a földön végbemegy, úgyhogy sem nappal, sem éjjel nem jön álom az ember szemére, 17akkor Isten egész művét illetően azt láttam, hogy az ember nem tud annak végére járni, ami a nap alatt történik. Minél többet fárad az ember a keresésben, annál kevésbé tudja megtalálni, és ha a bölcs azt hiszi is, hogy tudja, mégsem jön a nyitjára.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

8,2 A hagyományos bölcsesség szerint a tudás hatalom. A Prédikátor óva int a hatalmasoktól, mert velük szemben a bölcsesség tehetetlen.

8,5 A Prédikátor közmondásokkal cáfolja a hagyományos nézetet, amely szerint az igazak élete mindig sikeres. A sikeres életet nem tudja az ember elérni semmiféle igyekezet árán sem. Csak az ünnep öröme az, amit módjában van megteremteni magának.

8,16 Az emberi bölcsesség képtelen felfogni Isten cselekvésének értelmét.

Előző fejezet Következő fejezet