Keresés a Bibliában

4 1Másfelől pedig láttam mindazt az elnyomást, amely a nap alatt végbemegy, és az ártatlanok könnyeit, és hogy senki sincs, aki őket vigasztalja, s nem állhatnak ellen azok erőszakosságának, mivel nincs, aki könyörüljön rajtuk. 2Az elhunytakat magasztaltam hát inkább, mint az élőket. 3De mindkettőnél boldogabbnak ítéltem azt, aki meg sem született, és meg sem látta a gonoszságokat, amelyek a nap alatt végbemennek.
4Aztán láttam az emberek minden munkáját, és észrevettem, hogy az iparkodás is alkalmul szolgál a másik irigykedésére. Ez is hiúság tehát és szélkergetés.

5A balga pedig egymásba kulcsolja kezét,
a saját húsát éli fel, és így szól:

6»Jobb egy marék nyugalomban,
mint két tele marok fáradság és szélkergetés mellett.«

7Majd tovább tűnődve egy másik hiúságot találtam a nap alatt: 8Van olyan, aki egyedül áll, és nincsen vele más: sem fia, sem testvére nincsen, és mégis fárad szüntelen, és szeme nem tud jóllakni a gazdagsággal. Mégsem jut eszébe, hogy azt mondja: »Kiért is fáradok és vonom meg magamtól azt, ami jó?« Ez is hiúság és hálátlan gyötrődés! 9Jobb tehát, ha ketten vannak együtt, mintha egy van egyedül, mert társaságukból hasznuk van. 10Ha egyikük elesik, a másik felsegíti. De jaj a magányosnak, mert ha elesik, nincs, aki felemelje! 11És ugyanígy: ha ketten hálnak együtt, egymást melengetik; de hogyan melegedjék, aki egymagában van? 12Ha eggyel el is lehet bánni, ketten azonban ellenállnak neki; a hármas kötél pedig el nem szakad egyhamar.

13Jobb a szegény és bölcs ifjú,
az öreg és balga királynál,
aki nem tud eléggé óvatos lenni.

14Mert van olyan is néha, aki a tömlöcből és a láncokból is feljut a trónra; mást pedig, aki fejedelemségben született, szűkölködés emészt. 15Minden élőt, aki a nap alatt jár, ott láttam a másiknak, az ifjúnak oldalán, amikor helyébe lépett. 16Végtelen volt a száma mindazon népnek, amely előtte volt. De a később élők nem találják benne örömüket, mivel ez is csak hiúság és szélkergetés.
17Vigyázz a lábadra, amikor az Isten házába mégy! Azért járulj eléje, hogy engedelmes légy; mert sokkal többet ér az engedelmesség a balgák áldozatainál, akik észre sem veszik, ha rosszul végeznek valamit.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

4,1 A társadalmi igazságtalanságok miatt jobb helyzetben vannak a megholtak, mint az élők.

4,7 A gazdagság emberi melegség nélkül nem sokat ér.

4,13 A hatalomért és a nép támogatásáért vívott harc is hiábavalóság.

Előző fejezet Következő fejezet