Keresés a Bibliában

Balgaság

10 1Az elhullott legyek tönkreteszik a kenet illatát,
bölcsességnél és dicsőségnél erősebb
egy csipetnyi s ideig való balgaság. 2A bölcsnek szíve jobbra tart,
a balga szíve pedig balra. 3A balga, amikor úton van, mivel ő esztelen, mindenkit ostobának gondol.
4Ha az uralkodó haragra gerjed ellened, el ne hagyd a helyedet, mivel a higgadtság nagy hibát is helyrehoz.

A fejedelmek tévedései

5Van egy baj, amelyet a nap alatt láttam, mely tévedés a fejedelem részéről: 6Balga ember magas méltóságba jut, előkelők pedig alacsony sorban ülnek. 7Szolgákat láttam lóháton, fejedelmek pedig gyalog jártak, mintha szolgák volnának.

Veszélyes dolgok

8Aki vermet ás, beleesik abba,
aki sövényt bont, megmarja a kígyó! 9Aki követ fejt, megsérül attól,
aki fát vág, megsebesül általa.

A tudás haszna

10Ha a vas elcsorbul, és nem olyan, mint azelőtt, hanem életlen, sok munkával kell megélesíteni; a bölcsesség is a serénység nyomában jár. 11Mint amikor titokban marna meg a kígyó, semmivel sem különb az, aki titkon rágalmaz.

A balga ember

12A bölcs szájának szava csupa kedvesség,
a balgát pedig ajka romlásba dönti; 13beszédének eleje dőreség,
és szája szavának eredménye gonosz tévedés. 14A balga szaporítja a szót: »Az ember nem tudja, mi volt előtte, és hogy mi lesz utána, ki mondhatná meg neki?« 15A munka kimeríti a balgákat,
úgyhogy még a városba sem tudnak eltalálni.

A királyi udvar és a nép sorsa

16Jaj neked, ország, amelynek gyermek a királya,
s amelynek főurai már reggel lakmároznak! 17De boldog az ország, amelynek királya szabad ember,
és főurai kellő időben étkeznek,
táplálkoznak és nem tobzódnak.
18A restség miatt meghajolnak a gerendák,
és tétlen kezek mellett beázik a háztető.

A pénz

19A vigadozás kedvéért adnak lakomát; a bor arra való,
hogy az élőket felvidítsa,
a pénznek pedig minden engedelmeskedik.

Az elővigyázatosság

20Még gondolatban se szidalmazd a királyt,
még hálókamrádban se gyalázd a gazdagot,
mert az ég madarai elviszik szavadat,
s a szárnyasok elárulják nekik beszéded!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF