Keresés a Bibliában

10

1Az elhullott legyek tönkreteszik a kenet illatát,
bölcsességnél és dicsőségnél erősebb
egy csipetnyi s ideig való balgaság.

2A bölcsnek szíve jobbra tart,
a balga szíve pedig balra.

3A balga, amikor úton van, mivel ő esztelen, mindenkit ostobának gondol.
4Ha az uralkodó haragra gerjed ellened, el ne hagyd a helyedet, mivel a higgadtság nagy hibát is helyrehoz.
5Van egy baj, amelyet a nap alatt láttam, mely tévedés a fejedelem részéről: 6Balga ember magas méltóságba jut, előkelők pedig alacsony sorban ülnek. 7Szolgákat láttam lóháton, fejedelmek pedig gyalog jártak, mintha szolgák volnának.

8Aki vermet ás, beleesik abba,
aki sövényt bont, megmarja a kígyó!

9Aki követ fejt, megsérül attól,
aki fát vág, megsebesül általa.

10Ha a vas elcsorbul, és nem olyan, mint azelőtt, hanem életlen, sok munkával kell megélesíteni; a bölcsesség is a serénység nyomában jár.
11Mint amikor titokban marna meg a kígyó, semmivel sem különb az, aki titkon rágalmaz.

12A bölcs szájának szava csupa kedvesség,
a balgát pedig ajka romlásba dönti;

13beszédének eleje dőreség,
és szája szavának eredménye gonosz tévedés.

14A balga szaporítja a szót: »Az ember nem tudja, mi volt előtte, és hogy mi lesz utána, ki mondhatná meg neki?«

15A munka kimeríti a balgákat,
úgyhogy még a városba sem tudnak eltalálni.

16Jaj neked, ország, amelynek gyermek a királya,
s amelynek főurai már reggel lakmároznak!

17De boldog az ország, amelynek királya szabad ember,
és főurai kellő időben étkeznek,
táplálkoznak és nem tobzódnak.

18A restség miatt meghajolnak a gerendák,
és tétlen kezek mellett beázik a háztető.

19A vigadozás kedvéért adnak lakomát; a bor arra való,
hogy az élőket felvidítsa,
a pénznek pedig minden engedelmeskedik.

20Még gondolatban se szidalmazd a királyt,
még hálókamrádban se gyalázd a gazdagot,
mert az ég madarai elviszik szavadat,
s a szárnyasok elárulják nekik beszéded!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

10,5 Tévedés, szó szerint: »nem tévedés...« A prédikátor ironikusan fogalmaz.

10,16 »Gyermek« vagy: rabszolga (vö. 10,17). Egy ország jóléte a vezetőitől függ.

Előző fejezet Következő fejezet