Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1A Prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának szavai. 2»Minden hiúság, mondja a Prédikátor,csupa hiúság, minden csak hiúság! »

2. fejezet

1Azt mondtam magamban: »Megyek és átadom magamat a gyönyörnek, és élvezem azt, ami kellemes!« De láttam, hogy ez is csak hiúság! 2A nevetésről megállapítottam, hogy »esztelenség«, a gyönyörnek pedig azt mondtam: »Miért bolondulsz hiába?« »

3. fejezet

1Mindennek megvan a maga órája, és az ég alatt minden dolog elmúlik a maga idejében. 2Ideje van a születésnek és ideje a halálnak,ideje az ültetésnek és ideje a kiszakításnak. »

4. fejezet

1Másfelől pedig láttam mindazt az elnyomást, amely a nap alatt végbemegy, és az ártatlanok könnyeit, és hogy senki sincs, aki őket vigasztalja, s nem állhatnak ellen azok erőszakosságának, mivel nincs, aki könyörüljön rajtuk. 2Az elhunytakat magasztaltam hát inkább, mint az élőket. »

5. fejezet

1Ne légy száddal elhamarkodott, és ne siessen szíved, hogy kimondd Isten színe előtt a szót, mert Isten a mennyben van, te pedig a földön; ezért kevésbeszédű légy! 2A sok gondot álmok követik,és a sok szóbeszédben balgaság van. »

6. fejezet

1Van más baj is, amelyet a nap alatt észleltem, és amely az embert gyakran sújtja: 2az olyan ember, akinek Isten gazdagságot, kincset, megbecsülést adott, úgyhogy semmi sem hiányzik neki mindabból, amit kíván, de Isten nem engedi, hogy élvezze, hanem idegen emészti meg azt; ez is hiúság és gonosz csapás! »

7. fejezet

1Jobb a jó név az illatos olajnál, s a halál napja a születés napjánál. 2Jobb a gyásznak házába menni,mint a lakoma házába térni,mert az minden embert a közös végre figyelmeztet,s az élő ott megszívleli a jövőt. »

8. fejezet

1Ki olyan, mint a bölcs, és ki találja meg a dolgok nyitját?Az ember bölcsessége derűssé teszi arcát,és meglágyítja a vonások keménységét. 2Azt mondom: Figyelj a király szájára, s az Istennek tett eskü parancsára! »

9. fejezet

1Mindezt forgattam szívemben, hogy jól megértsem: Az igazak és a bölcsek, s az ő cselekedeteik Isten kezében vannak, és mégsem tudja az ember, vajon szeretetet érdemel-e, vagy gyűlöletet. 2Minden, ami előttük van, hiúság,mert mindenkire egy sors vár:az igazra éppúgy, mint a gonoszra,a jóra ugyanúgy, mint a rosszra,a tisztára éppúgy, mint a tisztátalanra;arra, aki áldoz, és arra, aki az áldozatokat megveti;a jóra ugyanúgy, mint a bűnösre,s a hamisan esküvőre éppúgy, mint arra, aki igaz esküt tesz. »

10. fejezet

1Az elhullott legyek tönkreteszik a kenet illatát, bölcsességnél és dicsőségnél erősebbegy csipetnyi s ideig való balgaság. 2A bölcsnek szíve jobbra tart,a balga szíve pedig balra. »

11. fejezet

1Helyezd kenyeredet a folyóvíz színére, így sok nap múlva megtalálod azt. 2Oszd hét részre, vagy pedig nyolcra, mert nem tudod, milyen baj jön a földre. »

12. fejezet

1Gondolj Teremtődre ifjúságod napjain, mielőtt elkövetkeznek a nyomorúságos napok,s eljönnek az esztendők, amelyekről azt mondod:»Ezek nincsenek kedvem szerint!« 2Mielőtt elsötétül a nap,a világosság, a hold és a csillagok,amikor a felhők eső után újra megjönnek; »

Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rút - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezdr - Neh - Tób - Judit - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sír - Iz - Jer - Siralm - Bár - Ez - Dán - Óz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Agg - Zak - Mal - 1Makk - 2Makk - Mt - Mk - Lk - Jn - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tít - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel