Keresés a Bibliában

6

1Fiam, ha társadért jótálltál,
ha kezedet adtad idegenért,

2ha tulajdon szád szava csapdába ejtett,
és rabbá tett saját beszéded,

3ahogy mondom, úgy tégy, fiam, hogy kilábalj,
hiszen társad kezére kerültél.
Menj! Sietve keltsd fel a társadat!

4Ne engedj alvást szemednek,
és szendergést szempilláidnak!

5Vond ki magad, mint a gazella a hurokból,
s a madár a madarász tőréből.

6Eredj a hangyához, te lusta!
Nézd az útjait és okulj!

7Sem főnöke, sem tiszttartója, sem ura nincsen,

8mégis megszerzi táplálékát nyáron,
összegyűjti élelmét aratáskor.

9Meddig heversz még, lusta?
Mikor kelsz fel álmodból?

10Alszol egy kevéssé, szenderegsz egy kissé,
összeteszed kicsit a kezedet, hogy aludj,

11és beállít hozzád az ínség, mint a csavargó,
s a nélkülözés, mint a fegyveres rabló!
De ha serény vagy, akkor aratásod bő, mint a forrás,
s az ínség messze elkerül.

12Semmirekellő az istentelen ember,
hamis szájjal jár,

13hunyorgat szemével, sikál a lábával,
és jelet ad ujjával,

14álnok szívvel gonoszt forral
és viszályt hint el szüntelen!

15Az ilyenre hirtelen rászakad romlása,
váratlanul összeroppan,
és nincs számára gyógyulás.

16Hat dolgot gyűlöl az Úr
és hetet utál a lelke:

17a fennhéjázó szemet, a hazug nyelvet,
az ártatlan vért ontó kezet,

18az álnok tervet forraló szívet,
a gonoszra sebtében siető lábakat,

19a hamis tanút, aki ontja a hazugságot,
és azt, aki viszályt hint testvérek közé.

20Tartsd meg, fiam, atyád parancsait,
és el ne hagyd anyád tanítását!

21Kösd őket szívedre mindenkor,
fűzd őket nyakad köré!

22Hadd járjanak veled jöttödben-mentedben,
őrködjenek fölötted, amikor alszol,
és velük társalogj, amikor felébredsz!

23Mert a parancs fáklya, a tanítás világosság,
s a fegyelem feddése az életre vezető út,

24hogy megóvjanak a rossz asszonytól,
az idegen nő hízelkedő nyelvétől!

25Meg ne kívánd szépségét szívedben,
és meg ne ejtsenek az ő kacsintásai!

26Mert a céda személy díja alig ér egy kenyeret,
a férjes asszony azonban drága lélekre vadász.

27Vehet-e ember tüzet az ölébe úgy,
hogy ruhái meg ne égjenek?

28Járhat-e valaki izzó parázson úgy,
hogy talpát meg ne perzselje?

29Így jár, aki betér társa asszonyához,
aki őt érinti, nem marad büntetlen!

30Nem nagy bűnt követ el a tolvaj, ha azért lop,
hogy csillapítsa éhségét,

31mégis, ha rajtakapják, hétannyit fizet,
oda kell adnia háza minden holmiját.

32De az ember, aki házasságot tör,
balgaságában vesztébe rohan.

33Csúfságot és szégyent von magára,
és gyalázatát le nem mossa semmi,

34mert a férfi féltékenysége és haragja
nem ismer kíméletet a bosszú napján,

35nem enged senki könyörgésének,
és váltságul nem fogad el semekkora ajándékot.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

6,1 Óvás a meggondolatlan kezességvállalástól.

6,6 Buzdítás a szorgalmas munkára.

6,12 A csaló és gonosz embert messziről felismeri az, akinek van emberismerete.

6,16 Hét bűn (vö. 30,15-33) amelyek lehetetlenné teszik az emberi együttélést.

6,21 A házassági hűség nem kevésbé fontos, mint a törvény legfőbb előírásai, amelyeket a jámbor zsidó jelként a kezére és a homlokára kötött (vö. MTörv 6,4-8).

Előző fejezet Következő fejezet