Keresés a Bibliában

3

1El ne felejtsd, fiam, tanításomat,
és szíved őrizze meg parancsaimat,

2mert számos napot, életévet
és boldogságot szereznek neked!

3Szeretet és hűség el ne hagyjanak!
Fűzd ezeket nyakad köré,
és vésd őket szíved táblájára,

4akkor tetszést lelsz és szép jutalmat
Isten és emberek előtt.

5Teljes szívvel bízzál az Úrban,
és ne támaszkodj saját belátásodra!

6Minden utadon rá gondolj,
s ő majd igazgatja lépéseidet.

7Ne légy bölcs önnön szemedben,
féld az Istent és kerüld a rosszat,

8ez egészség testednek,
és életerő csontjaidnak.

9Tiszteld meg az Urat vagyonodból,
és adj neki minden termésed zsengéjéből,

10akkor megtelnek kamráid bőséggel,
és túláradnak préseid a musttól.

11Ne vesd meg, fiam, az Úr fenyítését,
és meg ne und dorgálását,

12mert az Úr azt feddi, akit szeret,
s azt a fiát sújtja, akit kedvel!

13Boldog az az ember, aki bölcsességet talál,
s az a férfi, aki belátásban bővelkedik,

14mert megnyerése jobb, mint az ezüst megszerzése,
és gyümölcse többet ér színaranynál,

15drágább az minden gazdagságnál,
és nincs hozzá fogható kívánatos dolog.

16Hosszú élet van a jobbjában,
gazdagság és dicsőség a baljában,

17útjai kellemes utak,
és minden ösvénye boldogság.

18Életfa az azoknak, akik megragadják,
és boldog, aki beléje kapaszkodik.

19Bölcsességgel alapította az Úr a földet,
és értelemmel állította fel az eget,

20tudománya által törtek elő a tengerek,
és hullatnak a felhők harmatot.

21Fiam! Ne távozzanak ezek szemed elől,
ragaszkodj az okossághoz és a megfontoláshoz!

22Akkor ez lelked élete lesz,
és ékessége nyakadnak.

23Bizton jársz akkor utadon,
és meg nem ütöd lábadat.

24Ha lefekszel, nem kell félned,
pihensz, és édes lesz alvásod.

25Ne félj akkor váratlan rémségtől
s a gonoszok rád szakadó hatalmától,

26mert az Úr lesz melletted,
és megóvja lábadat, hogy tőrbe ne ejtsenek.

27Ne tartsd vissza a jótettől azt, akitől telik,
és magad is tégy jót, ha teheted.

28Ne mondd barátodnak: »Menj és jöjj vissza,
majd holnap adok!« – amikor tüstént adhatnál.

29Ne tervezz gonoszat barátod ellen,
holott az megbízik benned!

30Ne perelj senkivel sem ok nélkül,
ha neked semmi rosszat nem tett.

31Ne irigykedjél az erőszakos emberre,
és ne kövesd útjait,

32mert az Úr utál minden elvetemültet,
de az igazakat barátságára méltatja.

33Szegénységet küld az Úr a gonosz házára,
de áldott az igazak hajléka!

34Csúffá teszi azokat, akik gúnyolódnak,
de az alázatosakat kegyben részesíti.

35A bölcseknek tisztesség jut osztályrészül,
a balgák pedig gyalázatot aratnak.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

3,1 A harmadik oktató beszéd a bölcsesség és az istenfélelem eredendő egységéről szól. A versek párosával összetartoznak, az első rész egy intést, a második a jutalmat tartalmazza, amelyet az intést megfogadó elnyer.

3,18 A paradicsomi életfa jelképe a hosszú és boldog életnek (vö. 11,30; 15,4).

3,19 Töredék egy költeményből, amely a bölcsességnek a világ teremtésében betöltött szerepéről szólt (vö. 8,22-31).

3,21 A negyedik oktató beszéd azokról az erényekről szól, amelyek sikeres életet biztosítanak: értelem (22-26), segítőkészség (27-28), jóakarat és lojalitás (29-30), a gonosz elkerülése (31-35).

Előző fejezet Következő fejezet