Keresés a Bibliában

22

1Többet ér a jó név nagy gazdagságnál,
s a kedvesség ezüstnél és aranynál.

2Van egymás mellett gazdag is, szegény is:
mindegyiket az Úr alkotta.

3Az élelmes meglátja a bajt és elrejtőzik,
a korlátolt pedig tovább megy és kárt vall.

4A szerénység jutalma az Úr félelme,
gazdagság, hírnév és élet.

5A gonosz útján fegyver és kard van,
aki vigyáz lelkére, távol marad tőlük.

6Az ifjú a maga életútját követi,
s akkor sem hagyja el, amikor megvénül.

7A gazdag uralkodik a szegényen,
s aki kölcsönt vesz fel, szolgája a hitelezőnek.

8Aki igazságtalanságot vet, bajt arat,
és dölyfének vesszője megsemmisül.

9Az irgalmas lelkű áldásban részesül,
mert adott kenyeréből a szegénynek.
Siker és tisztelet jut annak, aki adakozik,
és megnyeri azok lelkét, akik adományát veszik.

10Űzd el az arcátlant, és távozik vele a viszály,
megszűnik a perpatvar s a szidalom.

11Azt kedveli az Úr, aki tisztaszívű,
aki szépen tud beszélni, annak a király a barátja.

12Az Úr szemei megőrzik a tudást,
s az elvetemült igéi összeomlanak.

13Így szól a lusta: »Oroszlán van odakint!
Még megölnek az utca közepén!«

14Az idegen asszony szája mély verem,
akire az Úr haragszik, beleesik.

15Dőreség tapad az ifjú szívéhez,
a fenyítő pálca azonban leszedi róla.

16Aki szegényt sanyargat, hogy gyarapítsa vagyonát,
ad majd a magánál gazdagabbnak, és szükségbe jut.

17Hajtsd ide füledet,
és hallgasd a bölcsek mondásait,
vedd szívedre tanításomat,

18mert gyönyörűségedre lesz, ha megőrzöd bensődben,
és kiárad majd ajkadra!

19Hogy az Úrba helyezd bizalmadat,
a mai napon veled is közlöm.

20Harminc mondást írtam le számodra,
megfontolással és tudománnyal,

21hogy tudtodra adjam az igazságot s az igaz igéket,
hogy megfelelhess velük azoknak, akik téged küldtek.

22Meg ne rövidítsd a szegényt, azért mert szegény,
s el ne taposd a szűkölködőt a kapuban,

23mert ügyét az Úr vállalja
és elveszíti azokat, akik vesztére törnek.

24Ne barátkozz olyannal, aki indulatos,
és ne járj haragos férfival,

25hogy el ne tanuld útjait,
és kelepcét ne állíts lelkednek.

26Ne légy azok között, akik kezüket adják,
hogy tartozásért jótálljanak,

27ha majd nem lesz miből fizetned,
miért engednéd, hogy elvegyék a takarót ágyadról?

28El ne mozdítsd a régi határt,
amelyet őseid megvontak!

29Láttál-e férfit, aki ügyes a dolgában?
Királyok előtt legyen a helye,
és ne az alacsony sorban levők előtt!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

22,1 A fejezet fő témái: szegénység és gazdagság, nevelés, visszafizetés.

22,2 Isten előtt a szegény és a gazdag egyenlő értékű.

22,6 A gyermekkorban kapott nevelés egy életen át elkíséri az embert (vö. 22,15).

22,17 A »bölcsek mondásai« cím egy újabb gyűjtemény kezdetét jelzi a Salamonnak tulajdonított mondások után. A gyűjtemény első egysége (22,17-23,11) Amenope egyiptomi hivatalnok (Kr.e. 10.sz.) bölcs mondásaiból merít.

22,20 Amenope 30 bölcs mondást foglalt írásba.

22,22 A városkapu a bíráskodás helye volt.

Előző fejezet Következő fejezet