Keresés a Bibliában

21

1Olyan a király szíve az Úr kezében, mint a vízfolyás,
ahová akarja, oda irányítja.

2Az ember minden útja helyes a saját szemében,
a szíveket mégis az Úr veti latra.

3Irgalmasságot és igazságot tenni
kedvesebb az Úr előtt az áldozatnál.

4A szemek fennhéjázása szívbeli felfuvalkodás,
a gonoszok szövétneke a bűn.

5A szorgalmas igyekezet mindig gyarapodásra vezet,
de mindaz, aki lusta, folyton szegénységben lesz.

6Aki csalárd nyelvvel gyűjt kincset,
hiú és esztelen, és beleakad a halál tőreibe.

7A gonoszokat erőszakuk vesztükbe sodorja,
mert nem akarnak igazságot cselekedni.

8A romlott férfi útja tekervényes,
a tisztának eljárása pedig egyenes.

9Jobb lakni a háztető sarkán,
mint házsártos asszonnyal egy házban.

10A gonosz lelke kártevés után áhít,
és társán meg nem könyörül.

11Ha az arcátlan bűnhődik, tanul belőle a kicsiny,
és ha követi a bölcset, okulást merít.

12Az igaz a bűnös házát szemmel tartja,
hogy a gonoszokat a rossztól visszatartsa.

13Aki bedugja fülét a szegény kiáltására,
maga is kiált majd, és nem lesz, aki meghallgassa.

14A titkos adomány kioltja a haragot,
s a kebelbe rejtett ajándék a leghevesebb indulatot.

15Az igazságtevés öröm az igaznak,
de rémület a gonosztevőknek.

16Az olyan ember, aki letér a okosság útjáról,
az alvilág árnyainak gyülekezetében nyugszik.

17Aki szereti a mulatozást, szegénységre jut,
aki kedveli a bort és az olajat, nem lesz gazdag.

18A jó helyett a bűnös szolgál váltságul,
s az igazak helyett a hitehagyott.

19Jobb lakni kietlen földön,
mint házsártos, mogorva asszonnyal.

20Az igaz házában kívánatos kincs van és olaj,
az oktalan ember azonban elpazarolja.

21Aki követi az igazságot és irgalmasságot,
életet talál, igazságot és hírnevet.

22A bölcs bejut a hősöktől védett városba
és lerontja az erődöt, amelyben bizakodtak.

23Aki vigyáz a szájára s nyelvére,
megóvja lelkét a sanyarúságtól.

24Arcátlannak hívják a fennhéjázó kevélyt,
aki indulatában szertelenül dölyfösködik.

25A lustát megölik a kívánságok,
mert keze mit sem akar dolgozni.

26Az igaztalan nap nap után csak elvár és kíván,
az igaz pedig nem szűnik meg adakozni.

27A gonoszok áldozatai utálatosak,
kivált, ha gonosztettért hozzák.

28A hamis tanú elvész,
a hűséges vallomása sikert ér el.

29A gonosz férfi szemtelen arccal jár,
az igaz pedig ügyel útjára.

30Nincsen bölcsesség, nincsen okosság,
nincsen tanács az Úr ellen.

31A lovat készen tartják a csata napjára,
a győzelmet azonban az Úr adja.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

21,3 Az ember helyes magatartása kedvesebb Istennek, mint az állatáldozatok (vö. Zsolt 51,18-19). Ez a belátás segített a zsidóságnak abban, hogy el tudja fogadni a templom pusztulásának tragédiáját.

21,18 Jób és a Prédikátor kételkedik ennek az elterjedt véleménynek az igazságában, mely szerint az igaz minden dolga sikerrel végződik.

21,27 Isten nem az ajándékot nézi, hanem az ajándékozót.

21,30 A bölcsesség itt a pogányok evilági okosságát jelenti.

Előző fejezet Következő fejezet