Keresés a Bibliában

20

1Buja dolog a bor, és tombol a részegség,
aki ezekben gyönyörködik, bölcs nem lesz.

2A király fenyegetése olyan, mint az oroszlán bömbölése,
önmaga ellen vét, aki őt felbőszíti.

3Becsületére válik a férfinak, ha felhagy a viszállyal,
bezzeg beleártja magát a veszekedésbe mindaz, aki balga!

4A tunya a hideg miatt elhagyja a szántást,
ezért nyáron koldul, de nem adnak neki!

5Mint a mély víz, olyan a terv az ember szívében,
de az okos ember kimeregeti azt.

6Sok emberről állítják, hogy jószívű,
de ki talál olyat, akiben meg lehet bízni?

7Az igaz, aki tökéletességben jár,
boldog gyermekeket hagy maga után.

8A király, amikor ítélőszékén ül,
tekintetével elszéleszt minden gonoszt.

9Ki mondhatja: tiszta a szívem,
tiszta vagyok a bűntől?

10A kétféle súly és kétféle mérték:
mindkettő utálatos Isten előtt.

11A gyermeket meg lehet ismerni abból, hogy mit tesz-vesz,
hogy tiszták s helyesek-e cselekedetei?

12A halló fület, a látó szemet:
mind a kettőt az Úr alkotta.

13Ne szeresd az alvást, hogy a szegénység el ne nyomjon,
tartsd nyitva szemedet, akkor jóllakhatsz kenyérrel!

14»Silány! Silány!« – mondja minden vevő,
s amikor elmegy, nagyra van vele.

15Lehet valakinek aranya és drágaköve bőven,
a legbecsesebb ékszer mégis csak az értelmes száj.

16Csak vedd el a ruháját, mert kezese lett másnak,
végy zálogot tőle idegenek miatt!

17Édes az embernek a csalárdság kenyere,
de azután szája betelik kaviccsal.

18Tanácstól erősödnek a tervek,
bölcs számítással kell viselni hadat!

19Aki pletykával házal, elárulja a titkot,
ezért ne barátkozz oktalan fecsegővel!

20Aki átkozza atyját és anyját,
annak mécsese a sötétség idején kialszik.

21Az örökséget, amelyet eleinte siettetnek,
nem áldják a végén.

22Ne mondd: »Visszafizetem a gazságot!«
Az Úrban bízzál, ő majd megsegít.

23Utálja az Úr a kétféle súlyt,
a hamis mérleg nem jó!

24A férfi lépteit az Úr irányítja,
hogy is érthetné meg az ember a saját útját?

25Kelepce az embernek,
ha valamit elsietve szentnek nyilvánít,
s a fogadalom után gondolja meg a dolgot.

26A bölcs király szétszórja a gonoszokat,
és kereket gurít rájuk.

27Az ember lelke az Úr fáklyája,
amely bensőnk minden rejtekét kifürkészi.

28A királyt szeretet és hűség oltalmazza,
trónusát a kegyesség támogatja.

29Az ifjak büszkesége az erejük,
s a vének tisztessége az ősz haj.

30Az ütés kék foltja megtisztítja a gonoszokat,
és a verés a test belső részeit.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

20,9 Ez a vers egyike azon ritka bölcs mondásoknak, melyek a bűntudatról szólnak.

20,22 Négy mondás az Istennel szemben való helyes magatartásról. Az első megtiltja a bosszút (vö. Róm 12,17-21).

Előző fejezet Következő fejezet