Keresés a Bibliában

11

1Utálja az Úr a hamis mérleget,
de kedvét leli a csorbítatlan súlyban.

2Ahol gőg van, ott gyalázat is lesz,
de ahol szerénység van, ott bölcsesség is van.

3Az igazakat jámborságuk bizton vezérli,
de a csalókat tönkreteszi hamisságuk.

4Semmit sem használ a gazdagság a harag napján,
a becsületesség azonban megóv a haláltól.

5A jámbor útját igaz volta egyengeti,
a gonoszt pedig gonoszsága elejti.

6A becsületes embereket megmenti igaz voltuk,
a csalók pedig ármányaik tőrébe esnek.

7A gonosz ember halála véget vet a reménynek,
s a vagyonba vetett bizalom szertefoszlik.

8Az igaz megmenekszik a szorongatásból,
s a gonosz jut a helyébe.

9Az álnok tőrt vet szájával társának,
de az igazakat megmenti okosságuk.

10Az igazak jó sorsának megörül a város,
s a gonoszok romlásán nagy az ujjongás.

11Az igazak áldása által emelkedik a város,
a gonoszok szája pedig lerontja azt.

12Az együgyű lenézi társát,
az okos férfi pedig meghallgatja.

13Aki pletykával házal, kibeszéli a titkot,
aki pedig megbízható, elrejti, amit barátja rábízott.

14Ahol nincsen vezér, elvész a nép,
de jólét van ott, hol bőven akad tanácsadó.

15Rosszul jár, aki idegenért jótáll,
bizton csak az van, aki kerüli a kezességet.

16A tisztességes asszony becsületet arat,
a szorgosak pedig vagyonhoz jutnak.

17A könyörületes ember magával is jót tesz,
a kegyetlen pedig rokonait is eltaszítja.

18Csalóka nyereségre dolgozik a gonosz,
aki igazságot vet, annak lesz maradandó jutalma.

19A jóság életet szerez,
a gonosz követése pedig halált.

20Utálja az Úr az álnok szívet,
de kedvét leli azokban, akiknek útja feddhetetlen.

21A kezem rá, hogy a gonosznak nincsen mentsége,
az igazak ivadéka azonban megmenekszik.

22Sertés orrában aranykarika:
ilyen a szép nő, ha illetlen.

23Az igazak csak jót remélhetnek,
a gonoszokra pedig a harag vár.

24Vannak, akik elosztják a magukét és gazdagabbak lesznek,
mások elragadják a másét, és folyton nélkülöznek.

25Aki áldásban részesít, maga is gyarapszik,
s aki itat, maga is betelik itallal.

26Elátkozza a nép azt, aki visszatartja gabonáját,
de áldás száll annak fejére, aki áruba bocsátja.

27Jókor kel reggel, aki jót akar,
aki pedig rosszat tervez, maga kerül bajba.

28Aki gazdagságában bízik, elbukik,
az igazak pedig virulnak, mint a friss lombkorona.

29Aki megbolygatja házát, szelet vet,
s a balga a bölcsnek lesz szolgája.

30Az igaznak gyümölcse az élet fája,
de a gonoszság elveszti a lelkeket.

31Ha az igaz is megkapja a földön a magáét,
mennyivel inkább a gonosz és a bűnös!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

11,1 Általános életbölcsességek, melyek segítenek eligazodni az egyes helyzetekben.

11,10 A becsület és a jámborság az egész társadalomra kihat.

11,15 Vö. 6,1-5.

11,18 A vers magyarázza, hogy miért érhetnek el eredményeket a gonoszok is: sikereik látszólagosak.

Előző fejezet Következő fejezet