Keresés a Bibliában

10

1A bölcs fiú öröme atyjának,
a balga fiú pedig búbánata anyjának.

2Igaztalan kincsek semmit sem érnek,
a becsületesség ellenben megment a haláltól.

3Nem engedi az Úr az igaz lelkét éhezni,
de elveti a gonoszok kívánságát.

4A lassú kéz szegénnyé tesz,
a szorgosak keze azonban gazdagságot szerez.
Aki hazugságra támaszkodik, szelet legeltet,
és repdeső madarat kerget.

5Okos az az ember, aki aratáskor gyűjt,
de szégyent vall, aki nyáron alszik.

6Az Úr áldása nyugszik az igaz fején,
a gonoszok száját pedig gonoszság borítja.

7Az igaz emlékezete áldott,
a gonoszok neve pedig elmállik.

8Aki bölcs szívű, befogadja a parancsot,
a bolondot azonban saját szája sújtja.

9Aki egyenesen jár, bizton jár,
aki görbe utakon jár, azt bizony rajtakapják.

10Aki szemével hunyorgat, fájdalmat okoz,
aki azonban nyíltan dorgál, békességet szerez.

11Az igaz szája élet forrása,
a gonoszok szája pedig erőszakot áraszt.

12A gyűlölködés civódást szít,
a szeretet pedig minden hibát befed.

13Az értelmes ajkán bölcsességet találsz,
ám vessző való az esztelen hátának!

14A bölcsek elrejtik tudásukat,
az ostoba szája azonban közel van a szégyenvalláshoz.

15Erős város a vagyon a gazdagnak,
a szűkölködés pedig romlás a szegénynek.

16Az igaz szerzeménye életre szolgál,
a gonosz jövedelme pedig bűnre.

17Az élet útján halad, aki megszívleli az intést,
aki megveti a korholást, eltéved.

18A hazug ajkak gyűlöletet takarnak,
aki rágalmat szór, az ostoba.

19Sok beszéd nem marad hiba nélkül,
az az okos ember, aki féken tartja ajkát.

20Az igaz nyelve ezüst a javából,
a gonoszok elméje pedig semmit sem ér!

21Az igazak ajkai sok embert tanítanak,
a balgák pedig tönkremennek szívük oktalansága miatt.

22Az Úr áldása gazdagságot szerez,
és nem jár azzal együtt a nyomorúság.

23A dőre a bűnözést nézi mulatságnak,
az értelmes férfi pedig a bölcsességet.

24A gonoszt utoléri, amitől retteg,
az igazak pedig azt kapják, amire vágynak.

25Mint az elvonuló fergeteg, tűnik el a bűnös,
az igaz pedig szilárdan áll örökre.

26Ami az ecet a fognak, a füst a szemnek,
az a lusta azoknak, akik megbízzák valamivel.

27Az Úr félelme megsokasítja a napokat,
a gonoszok évei pedig megrövidülnek.

28Az igazak reménye boldogság,
a gonoszok számítása pedig semmivé válik.

29Az Úr útja erős vár a jámbornak,
de romlás a gonosztevőknek.

30Az igaz meg nem inog sohasem,
a gonoszoknak pedig nincs a földön maradásuk.

31Bölcsesség sarjad az igaz szájából,
a gonoszok nyelve pedig tönkremegy.

32Az igaznak ajka azt tudja, ami kedves,
a gonosz szája pedig azt, ami romlott.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

10,1 Feltehetően két gyűjteményből (10,1-15,33; 16,1-22,16) állították össze ezt a jelenlegi egységet, amely főként kétsoros, gondolatritmusban megírt bölcs mondásokat tartalmaz. A mondások kb. Kr. e. 930 és Kr. e. 200 között keletkeztek.

10,1 A mondások optimizmust tükröznek: a szorgalom és a jámborság mindig sikert arat.

10,2 A »becsületesség« más fordítása: adakozás (vö. Sír 3,30; Tób 4,10k; 12,9).

10,13 A megfontolt és okos beszéd fontosságáról szóló mondások.

Előző fejezet Következő fejezet