Keresés a Bibliában

9Ezért ti így imádkozzatok:

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;

10jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.

11Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;

12és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;

13és ne vígy minket kísértésbe;
de szabadíts meg a Gonosztól.

7Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találni fogtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. 8Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak. 9Vagy ki az közületek, aki, ha a fia kenyeret kér tőle, követ ad neki? 10Vagy ha halat kér, talán kígyót ad neki? 11Ha tehát ti, akik gonoszok vagytok, tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább fog a ti Atyátok, aki a mennyekben van, jó dolgokat adni azoknak, akik kérik őt?

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

6,13 Kísértés: próbatétel (gyöngeségünk tudatában kérjük ezt: ne tégy bennünket próbára).