Keresés a Bibliában

69Péter pedig kint ült az udvaron. Odament hozzá egy szolgálólány és így szólt: »Te is a galileai Jézussal voltál!«

KNB SZIT STL BD RUF KG


66Eközben Péter lent volt az udvarban. Odajött a főpap egyik szolgálója, 67látta Pétert melegedni, szemügyre vette őt, és azt mondta: »Te is a Názáreti Jézussal voltál!«

KNB SZIT STL BD RUF KG


56Egy szolgáló meglátta, hogy ő is ott ül a tűznél, szemügyre vette, és azt mondta: »Ez is vele volt!«

KNB SZIT STL BD RUF KG