Keresés a Bibliában

5Még beszélt, amikor íme, fényes felhő árnyékolta be őket, s a felhőből egy hang szólt: »Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok«. (Iz 42,1; MTörv 18,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG


11Az égből szózat hangzott: »Te vagy az én szeretett fiam, benned kedvem telik«.
(Iz 42,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG


22és mint egy galamb, testi alakban leszállt rá a Szentlélek, s ez a szózat hangzott az égből: »Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem« .
(Iz 42,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG