Keresés a Bibliában

14 1Abban az időben Heródes negyedes fejedelem hírét hallotta Jézusnak, 2és azt mondta szolgáinak: »Ez Keresztelő János. Ő támadt föl a halálból, ezért működnek benne a csodatevő erők.«
3Heródes ugyanis elfogatta Jánost, megkötözte és börtönbe vetette Heródiás miatt, aki testvérének, Fülöpnek volt a felesége. 4János ugyanis azt mondta neki: »Nincs megengedve neked, hogy ő a tiéd legyen.« 5Meg akarta őt ölni, de félt a néptől, mert prófétának tartották őt.
6Amikor Heródesnek születésnapja volt, Heródiás lánya kiállt középre és táncolt. Tetszett ez Heródesnek, 7ezért esküvel megígérte, hogy megadja neki, bármit kér is tőle. 8Mivel az anyja már előre kioktatta, így szólt: »Add ide nekem egy tálon Keresztelő János fejét.« 9A király elszomorodott, de az eskü és az asztalnál ülők miatt megparancsolta, hogy adják oda neki. 10Elküldött és lefejeztette Jánost a börtönben. 11A fejét odavitték egy tálon és átadták a lánynak, az meg odavitte anyjának. 12A tanítványai pedig fogták a holttestet és eltemették őt, aztán elmentek és hírül vitték Jézusnak.

KNB SZIT STL BD RUF KG