Keresés a Bibliában

2Ezért átadja őket annyi ideig,
amíg a vajúdó asszony szül,
és testvéreiknek maradékai visszatérnek
Izrael fiaihoz.

KNB SZIT STL BD RUF KG


5Azok ezt felelték neki: »A júdeai Betlehemben, mert így van megírva a próféta által:

KNB SZIT STL BD RUF KG