Keresés a Bibliában

5

1De te, Efrata Betlehemje
kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között;
mégis belőled származik majd nekem
Izraelnek jövendő uralkodója,
származása az ősidőkre,
a régmúlt időkre nyúlik vissza.

2Ezért átadja őket annyi ideig,
amíg a vajúdó asszony szül,
és testvéreiknek maradékai visszatérnek
Izrael fiaihoz.

3És ő majd odaáll, és legeltet az Úr erejével,
az Úrnak, az ő Istenének fenséges nevében,
és ők biztonságban lakoznak,
mert ő akkor nagy lesz a föld széléig.

4És ő lesz a béke.
Ha majd eljön az asszír a mi földünkre
és behatol házainkba,
kiállítunk ellene hét pásztort és nyolc főembert;

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

5,1 Az üdvösség ígérete feltehetően itt is és az Iz 2,2-4-ben is későbbi kiegészítés.