Keresés a Bibliában

3 1Íme, én elküldöm angyalomat, hogy elkészítse az utat színem előtt, és csakhamar eljön templomába az Úr, akit ti kerestek, s a szövetség angyala, akit ti óhajtotok. Íme, már jön is – mondja a Seregek Ura. –

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

3,1 Válasz a föntebbi (2,17) ellenvetésre: Isten elküldi követét (Malakiást), hogy készítse az utat Neki, mert hamarosan érkezik.


11Én vízzel keresztellek titeket a megtérésre, de aki utánam jön, erősebb nálam: a saruit sem vagyok méltó hordozni. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket.

KNB SZIT STL BD RUF KG