Keresés a Bibliában

6 1Ezek azok a parancsok, szertartások és rendeletek, amelyek felől az Úr, a ti Istenetek megparancsolta, hogy megtanítsalak titeket rájuk, s ti megtartsátok azokat azon a földön, amelyet majd birtokba vesztek. 2Teljes életedben féld az Urat, a te Istenedet, s tartsd meg minden parancsát, amelyet én neked, fiaidnak és unokáidnak meghagyok, hogy hosszú életed legyen. 3Halld tehát Izrael, s vigyázz, tedd meg, amit az Úr megparancsolt neked, hogy jó dolgod legyen és felette megsokasodj azon a tejjel s mézzel folyó földön, amint az Úr, atyáid Istene megígérte neked.
4Halld Izrael: az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! 5Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. 6Legyenek a szívedben ezek az igék, amelyeket ma megparancsolok neked! 7Beszéld el ezeket fiaidnak! Elmélkedj róluk, ha a házadban ülsz, ha úton jársz, ha lefekszel és ha felkelsz! 8Kösd őket jelként a kezedre, függeszd azokat a szemeid közé, 9írd rá őket házad ajtófélfáira és kapuira!
10Ha majd bevisz téged az Úr, a te Istened arra a földre, amely felől megesküdött atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, s nagy és jó városokat ad neked, amelyeket nem te építettél, 11házakat telve minden jóval, amelyet nem te halmoztál fel, vízvermeket, amelyeket nem te ástál, szőlőket és olajfakerteket, amelyeket nem te ültettél, 12s eszel és jóllaksz: 13szorgalmasan vigyázz arra, hogy meg ne feledkezzél az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a rabszolgaság házából. Féld az Urat, a te Istenedet és csak neki szolgálj; s az ő nevére esküdj.
14Ne járjatok más istenek után, semmiféle körülöttetek levő nép istenei után. 15Mert az Úr, a te Istened, aki közötted van, féltékeny Isten, fel ne gerjedjen ellened egyszer az Úrnak, a te Istenednek haragja, s el ne pusztítson a föld színéről. 16Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet, mint ahogy kísértetted őt Masszában. 17Tartsd meg az Úrnak, a te Istenednek parancsait, bizonyságait és szertartásait, amelyeket parancsolt neked, 18s azt tedd, ami kedves és jó az Úr színe előtt, hogy jó dolgod legyen, s elérhesd és elfoglalhasd azt az igen jó földet, amely felől megesküdött az Úr atyáidnak, 19s hogy eltörölje minden ellenségedet előled, amint megmondta.
20Ha pedig majd fiad maholnap megkérdez téged: ‘Mire valók ezek a bizonyságok, szertartások és rendeletek, amelyeket az Úr, a mi Istenünk megparancsolt nekünk,’ 21mondd neki: ‘A fáraó szolgái voltunk Egyiptomban, de az Úr erős kézzel kihozott minket Egyiptomból. 22Nagy és szörnyű jeleket és csodákat művelt Egyiptomban szemünk láttára a fáraón és egész háza népén, 23minket azonban kivezetett onnan, hogy behozzon ide és nekünk adja ezt a földet, amely felől megesküdött atyáinknak. 24Akkor parancsolta meg nekünk az Úr, hogy tegyük meg mindezeket a törvényeket és féljük az Urat, a mi Istenünket, hogy jó dolgunk legyen egész életünkben, mint ahogy ma van. 25Irgalmas is lesz irántunk, ha az Úr, a mi Istenünk előtt vigyázunk és teljesítjük minden parancsát, amint parancsolta nekünk.’

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

6,4 Értsd: Jahve a mi Istenünk, Jahve egyedül. Ez a zsidók mindennapi imádsága (Semá Izrael), vértanúik utolsó hitvallása.

6,7 »Elmélkedj róluk«, szó szerint: »mondogasd őket«.

6,8 A hívő zsidók mindmáig tartják magukat ezekhez az előírásokhoz (imaszíjak, »mezuza« az ajtófélfán).

6,20 Aki egy rabszolgát kivált és hazavisz, annak joga van rendelkezni fölötte. Éppígy rendelkezik Isten a megszabadított Izrael fölött.

Előző fejezet Következő fejezet