Keresés a Bibliában

MÓZES ÁLDÁSA: 33,1-29

Bevezetés

33 1Ez az az áldás, mellyel Mózes, Isten embere, halála előtt megáldotta Izrael fiait. 2Azt mondta:
»Eljött az Úr a Sínairól,
elénk támadt a Szeírről,
megjelent a Párán hegyről,
s megérkezett Meribat-Kádesbe,
dél felől, Asdótba. 3A népeket szerette,
kezében van minden szentje,
s akik lábához közelednek,
tanításában részesülnek. 4Törvényt adott nekünk Mózes által,
örökségül Jákob sokaságának, 5királya lett az Igaznak,
amikor egybegyűltek a nép fejei,
egybe Izraelnek törzsei.«

A törzsek megáldása

6»Éljen Rúben, s ki ne haljon
kisszámúvá ne apadjon.« 7Júda áldása a következő volt:
»Hallgasd meg, Uram, Júda szavát,
juttasd el őt népéhez.
Kezei küzdenek majd érte,
ellenségei ellen megsegíti!« 8Lévire vonatkozólag ezt mondta:
»Az Urimot és Tumimot
szent emberednek adtad,
akit próbára tettél a kísértésnél,
perbe fogtál a Pörölés vizénél. 9Aki azt mondta atyjának és anyjának:
‘Nem tudok rólatok.’
A testvéreinek: ‘Nem vagyok tekintettel rátok,’
sőt gyermekeiről sem tudott.
Ők megtartották igéidet,
megőrizték szövetségedet, 10rendeleteidet, ó Jákob,
törvényedet, ó Izrael!
Füstölőszert tesznek haragod elé
s egészen elégő áldozatot oltárodra. 11Uram, áldd meg erejét,
vedd kedvesen keze cselekvését,
sújtsd derékon ellenségeit,
hogy fel ne kelhessenek, akik gyűlölik.« 12Benjaminra vonatkozólag ezt mondta: »Ő az Úr kedveltje,
biztonságban lakik majd mellette.
A Magasságbeli védelmezi egész nap,
s az ő vállai között nyugszik.« 13Józsefre vonatkozólag ezt mondta:
»Áldja meg az Úr a földjét
az ég gyümölcsével, a harmattal,
az alant elterülő vízáradattal, 14nap és hold termelte gyümölcsökkel, 15az ősi hegyek csúcsának kincseivel,
az örök halmok gyümölcseivel, 16s a föld termésével, bőségével.
Annak az áldása, aki megjelent a csipkebokorban,
szálljon József fejére,
testvérei közt megkoronázott feje tetejére. 17Mint elsőszülött bikáé, olyan a szépsége,
mint az orrszarvú szarvai, olyanok szarvai,
széthányja velük a nemzeteket, mind a föld széléig,
ilyenek Efraim sokaságai, ilyenek Manassze ezrei.« 18Zebulonra vonatkozólag ezt mondta:
»Örvendj, Zebulon, kijáratodnak,
és Isszakár a sátraidnak. 19Ők népeket hívnak meg a hegyre,
ahol igaz áldozatokat mutatnak be.
Mint a tejet, nyelik a tengerek árját
s a föveny rejtett kincseit.« 20Gádra vonatkozólag ezt mondta:
»Áldott Gád, mert földje terjedelmes,
mint az oroszlán, leheveredett,
kart és koponyát megszerzett. 21Fejedelmi helyet szemelt ki magának,
mert az ő részén került sírba
Izraelnek tanítója.
de azért ő kitartott a nép vezérei mellett,
és teljesítette az Úr igazságos parancsát
s a rá vonatkozó ítéletet, elkísérve Izraelt.« 22Dánra vonatkozólag ezt mondta:
»Dán fiatal oroszlán,
ami kirohan Básánból szaporán.« 23Naftalira vonatkozólag ezt mondta:
»Naftali bőségben fog dúslakodni,
telve az Úr áldásaival,
nyugatot s délt fogja bírni.« 24Áserre vonatkozólag ezt mondta:
»Áldott Áser a fiúk között,
kedves legyen a testvérei előtt.
Mártsa a lábát olajba, 25vasból és ércből legyen a saruja.
Aggkorod is olyan legyen, mint amilyen ifjúkorod!«

Befejezés

26»Nincs más olyan Isten,
mint az Igaznak Istene,
az égre száll fel a te segítőd,
fenségétől szétfutnak a felhők, 27lakóhelye fent van,
örökkévaló karja alant.
Színed elől elűzi az ellent
és azt mondja neki: ‘Pusztulj innen!’ 28Biztonságban lakik majd Izrael,
egymagában Jákob szemefénye,
gabonának s bornak földjén,
ahol harmattól párás az ég. 29Boldog vagy, Izrael, ki hasonló hozzád?
Nép, amelyet oltalmaz az Úr,
a te segítő pajzsod
és diadalmas kardod.
Hízelegni fognak neked ellenségeid
s te a nyakukra hágsz.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF