Keresés a Bibliában

27 1Ekkor Mózes és Izrael vénei megparancsolták a népnek: »Tartsátok meg ezt az egész parancsot, amelyet ma meghagyok nektek, 2s ha majd átmentek a Jordánon arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, állíts fel ott hatalmas köveket, s fesd be őket mésszel, 3hogy mihelyt átkeltél a Jordánon, rájuk írhasd ennek a törvénynek minden igéjét, hogy bejuthass arra a földre, arra a tejjel s mézzel folyó földre, amelyet az Úr, a te Istened adni fog neked, amint megesküdött atyáidnak. 4Mihelyt tehát átkeltetek a Jordánon, állítsátok fel az Ebál hegyen azokat a köveket, amelyeket ma parancsolok nektek, s fesd be őket mésszel. 5Aztán építs ott oltárt az Úrnak, a te Istenednek, olyan kövekből, amelyeket vas nem érintett, 6formátlan s faragatlan kövekből, s mutass be rajta egészen elégő áldozatokat az Úrnak, a te Istenednek, 7s vágj békeáldozatokat, s egyél, s lakmározzál az Úr, a te Istened előtt 8és írd rá a kövekre ennek a törvénynek minden szavát tisztán és világosan.«
9Erre így szólt Mózes a levita nemzetségből való papokkal együtt egész Izraelhez: »Figyelj és halljad, Izrael! Ma lettél az Úrnak, a te Istenednek népévé. 10Hallgass tehát szavára, s tedd meg parancsait s rendeleteit, amelyeket meghagyok neked.«
11Megparancsolta továbbá Mózes a népnek ugyanazon a napon: 12»Ha majd átkeltetek a Jordánon, a következők álljanak fel Garizim hegyén a nép áldására: Simeon, Lévi, Júda, Isszakár, József és Benjamin; 13átellenben pedig, az Ebál hegyén, az átkozásra, ezek álljanak fel: Rúben, Gád, Áser, Zebulon, Dán és Naftali. 14Aztán szólaljanak meg a leviták, s mondják Izrael minden férfiához fennszóval:
15‘Átkozott az az ember, aki az Úr előtt utálatos, faragott vagy öntött képet, mesterember keze alkotta művet készít, s titokban felállít.’ Felelje rá az egész nép és mondja: ‘Ámen!’
16‘Átkozott, aki nem tiszteli apját és anyját!’ Mondja rá az egész nép: ‘Ámen.’
17‘Átkozott, aki odább tolja felebarátja határköveit!’ Mondja rá az egész nép: ‘Ámen!’
18‘Átkozott, aki tévútra vezeti a vakot az úton!’ Mondja rá az egész nép: ‘Ámen.’
19‘Átkozott, aki elferdíti a jövevény, az árva és az özvegy igazát!’ Mondja rá az egész nép: ‘Ámen!’
20‘Átkozott, aki apja feleségével hál, s így felemeli apja ágyának takaróját!’ Mondja rá az egész nép: ‘Ámen!’
21‘Átkozott, aki valamilyen állattal fajtalankodik!’ Mondja rá az egész nép: ‘Ámen!’
22‘Átkozott, aki lánytestvérével, apja vagy anyja lányával hál!’ Mondja rá az egész nép: ‘Ámen!’
23‘Átkozott, aki anyósával hál!’ Mondja rá az egész nép: ‘Ámen!’
24‘Átkozott, aki titkon agyonüti felebarátját!’ Mondja rá az egész nép: ‘Ámen!’
25‘Átkozott, aki ajándékot fogad el, hogy érte valamilyen ártatlanvérű személyt halálra juttasson!’ Mondja rá az egész nép: ‘Ámen!’
26‘Átkozott, aki nem marad ennek a törvénynek szavai mellett, s nem teljesíti ezeket tettekkel!’ Mondja rá az egész nép: ‘Ámen.’

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

27,1 A törvényt (mint ez Egyiptomban is szokás volt) kőbe kell vésni. A rendelkezés teljesítése a Józs 8,30-35-ben van leírva.

27,4 Ebál hegye helyett sok kódexben Garizim hegye áll.

27,11 Egy ősi szövetségmegújítás-szertartás részlete, amelyet Szíchemben ünnepeltek. Rúben és Simeon, a kegyvesztett fiúk (Ter 49,3-4) a két hegyen állnak, és az átkot hirdetik ki.

27,14 Egy másik ősi szövetségkötési szertartás darabja: a leviták kihirdetik az ún. szíchemi 12 parancsot (egyéni és titokban maradó vétségek tilalmai), a nép pedig ámennel elfogadja azokat.

Előző fejezet Következő fejezet