Keresés a Bibliában

Botozás

25 1Ha per támad az emberek között, s a bírákhoz fordulnak, akkor annak, akit igaznak találnak, adjanak igazat, akit pedig vétkesnek, azt ítéljék vétkesnek. 2Ha a vétkest verésre találják méltónak, akkor saját jelenlétükben húzassák le és veressék meg. A vétek nagyságához igazodjék az ütések száma, 3úgy azonban, hogy a negyvenes számot meg ne haladják, hogy ne rútul megszaggatva távozzék testvéred szemed elől.

Cséplő ökrök

4Ne kösd be az ökör száját, amikor gabonádat nyomtatja a szérűn.

Sógorházasság

5Ha a fivérek együtt laknak, s az egyik közülük meghal a nélkül, hogy fia lenne, akkor az elhunytnak a felesége ne menjen máshoz feleségül, hanem férjének fivére vegye el és támasszon utódot fivérének, 6s az asszonytól származó elsőszülött fiút nevezze el fivére nevére, hogy ki ne töröltessék annak neve Izraelből. 7Ha azonban nem akarja elvenni fivére feleségét, noha az a törvény szerint őt illeti: akkor menjen el az asszony a város kapujához, s forduljon a vénekhez és mondja: ‘Férjem fivére nem akarja feltámasztani fivére nevét Izraelben, nem akar engem feleségül venni.’ 8Erre azok legott hívassák őt el, s kérdezzék meg. Ha azt feleli: ‘Nem akarom feleségül venni,’ 9akkor menjen oda hozzá az asszony a vének előtt, húzza le a sarut a férfi lábáról, s köpjön az arcába és mondja: ‘Így történjék azzal az emberrel, aki nem építi fel fivére házát.’ – 10Ezért házát ‘sarujafosztott ember házának’ nevezzék Izraelben.

Túlkapás veszekedés közben

11Ha két férfi között veszekedés támad, s verekedni kezdenek egymással, s az egyiknek a felesége, hogy kiszabadítsa férjét az erősebbiknek a kezéből, kinyújtja kezét, s megragadja ennek szeméremtestét: 12vágd le a kezét, meg ne szánd semmiféle könyörületességből.

Hamis mértékek

13Ne legyen zacskódban kétféle súlymérték, egy nagyobb meg egy kisebb, 14s ne legyen házadban kétféle űrmérték: egy nagyobb meg egy kisebb: 15Teljes és igaz súlymértéked legyen, s teljes és igaz űrmértéked legyen, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet neked az Úr, a te Istened adni fog, 16mert a te Urad utálja azt, aki ilyesmit tesz, s gyűlöl minden csalárdságot.

Bosszú az amalekitákon

17Emlékezz meg arról, mit tettek veled az amalekiták az úton, amikor kijöttél Egyiptomból, 18hogyan vonultak ki ellened, s vágták le sereged utócsapatát, amely elfáradt és elmaradt – amikor te az éhségtől, s a fáradtságtól kimerültél, ők nem félték Istent. 19Azért tehát, amikor majd nyugalmat ad neked az Úr, a te Istened, s leigáz körös-körül minden nemzetet azon a földön, amelyet ígért neked, töröld el nevüket az ég alól; vigyázz, el ne felejtsd!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF